Cảm biến vị trí bướm ga Ford Escape

Product Description

Cảm biến vị trí bướm ga Ford Escape

Mã phụ tùng: 988F-9B989-BB (988F9B989BB)

Sử dụng cho xe: Ford Escape 2.0L 2.3L, Ford Ranger 2.3L, Mondeo 2.0L

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cảm biến vị trí bướm ga Ford Escape”