Lốc lạnh Ford Focus 2010-12 6M5H19D629A2G

Lốc lạnh Ford Focus 2010-12 6M5H19D629A2G

6,500,000

Compare

Product Description

Lốc lạnh Ford Focus 2010-12 6M5H19D629A2G

Lốc điều hòa Ford Focus (2012 – 2015) hay còn được gọi là:

Lốc lạnh Ford Focus (2012 – 2015)

Máy lạnh Ford Focus (2012 – 2015)

Mã phụ tùng:

BV6N19D629A2E
BV6N-19D629-A2E
Được sử dụng cho các dòng xe: Ford Focus: 2012; 2013; 2014; 2015

Lốc lạnh Ford Focus 2010-12 6M5H19D629A2G

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lốc lạnh Ford Focus 2010-12 6M5H19D629A2G”