Phụ tùng chính hãng Ford Focus

Product Description

Phụ tùng chính hãng Ford Focus

Phụ tùng Ford Focus chính hãng

BA ĐỜ XỐC SAU MIẾNG DƯỚI FOCUS 2005-2009 – 4M51A17A894AD

BA ĐỜ XỐC TRƯỚC (MIẾNG DƯỚI) FOCUS 2014-2018 – F1EB17B635AB

BA ĐỜ XỐC TRƯỚC DƯỚI FOCUS 05 4 CỬA – 4M5117626AAXWAA

BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 05 ( LD ) – 5M5917757AA / 4M5117757AA

BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 09 – P8M5917757BF

BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 15-19 KHÔNG LỖ LD – F1EB17757AJXUAA / F1EZ17757AD / F1EB17757AHXUAA

BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 16 LD – F1EB17757AJXUAA / F1EZ17757AD

BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 16 ( LD ) – F1EB17757AJXUAA

BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS CẢN TRƯỚC FOCUS 15-19 1.5 – F1EZ17757AD / F1EB17757AJXUAA / F1EB17757AHXUAA

BA ĐỜ XỐC TRƯỚC MIẾNG DƯỚI FOCUS 5 CỬA ( CÓ LỖ ĐÈN ) 2005-2008 – 5M5117C749ABX

BA ĐỜ XỐC TRƯỚC, CẢN TRƯỚC FOCUS 09-12 LD – P8M5917757BF

BẠC BIÊN CỐT 0 MÁY 2.0 (BỘ) MONDEO FOCUS – 1S7J6B237AA

BÀN ÉP FOCUS 1.8 10 LD – 3M517540H1B

BÁT BẮT BI MAY Ơ TRƯỚC FOCUS 2013-2021 – EV611104A1A

BÁT BÈO TRƯỚC FOCUS – BÁT BÈO GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 05 – 12 – 3M513K155DC / BV613K155C2B

BÁT BÈO TRƯỚC FOCUS 05- 12 – 3M513K155DC / BV613K155C2B
BẦU LE – HỘP LỌC GIÓ FOCUS 10 – 7M519600AF / 7M519600AJ

BẦU THU HỒI HƠI XĂNG FOCUS 07 – 3M519E857BC –

BẦU THU HỒI HƠI XĂNG FOCUS 2019 – BV619E857CF / BV619E857CB

BẦU TRỢ LỰC PHANH FOCUS 15 – BV612005JB / BV612005JA

BI BÁNH SAU FOCUS – BI MOAY Ơ SAU FOCUS 05- 12 XỊN – 7M512C299AC / 3M512C299RBB

BI BÁNH SAU FOCUS 2012-2019 – BV612C299EFC

BI BÁNH SAU FOCUS BI MOAY Ơ SAU FOCUS 10 – 7M512C299AD / 7M512C299BC / 7M512C299BB

BI BÁNH TRƯỚC CÓ ABS FOCUS 10 – 3M512C300CH / 3M512C300CG

BI BÁNH TRƯỚC FOCUS 15 – BV611215APA

BI BÁNH TRƯỚC FOCUS 16 XỊN – BV611215APB / BV611215APA / 1748U286CT

BI BÁT BÈO GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 17 – 3M513K099AD

BI BÁT BÈO GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 05-15 TRƯỚC – 3M513K099AD / 3M513K099AC

BI BÁT BÈO TRƯỚC ECOSPORT FIESTA XỊN – 8V513K099B1A
BI BÁT BÈO TRƯỚC FOCUS 05-20 – DV613K099AF / DV6Z18198D

BI LÁP TRUNG GIAN FOCUS ECOSPORTS FIESTA 15 MONDEO 10 XỊN – AV613C083AA / 6G913C083AA

BI LÁP TRUNG GIAN FOCUS FIESTA 15 MONDEO 10 – AV613C083AA / 6G913C083AA

BI MOAY Ơ SAU FOCUS 05 – 15 – 7M512C299AD / 3M512C299RBB

BI TÊ ECOSPORT FIESTA FOCUS 15 – CA6Z7A508E / CA6Z7A508D / BV6Z7A508A

BI TÊ FOCUS 1.8 05-08 LUK – 7G917A564AC-LUK / 7G917A564AB

BI TÊ FOCUS 1.8 XỊN – AV617A564AC

BIỂU TƯỢNG CỐP SAU FOCUS – LÔ GÔ CỐP SAU FOCUS 5 CỬA 10 – 8U5A19H250CA

BIỂU TƯỢNG CỐP SAU MONDEO FIESTA FOCUS – 2N11N425A52AA / 7U5A19H250AB / 3M51425A52AB

BIỂU TƯỢNG LOGO CỐP SAU MONDEO FIESTA FOCUS – 2N11N425A52AA

BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI FOCUS 05 -12 LD – 4M513K514CE

BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI FOCUS 2013 – 2018 – BV613R700AA / AMEV613R700AA

BÌNH NƯỚC PHỤ FOCUS 05 – 12 LD – 3M5H8K218AJ

BÌNH NƯỚC PHỤ FOCUS 2012-2015 XỊN – 8V618K218AE

BÌNH NƯỚC PHỤ FORD FOCUS 05-12 XỊN – 5M5H8K218AA

BÌNH NƯỚC PHỤ RỬA KÍNH FOCUS 05-12 – 4M5117C615AG

BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH FOCUS – BV6113K175CB / BV6113K175CC

BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH FOCUS 12 – 19 – BV6113K175CB

BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH FOCUS 13-20 5 CỬA XỊN – BV6113K175ED / BV6Z17618AJ

BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH FOCUS 2.0 2014 – BV6113K175DB / BV6113K175DA

BỘ BẠC BIÊN + BALLIE COS 1 MONDEO ESCAPE FOCUS 05 LD – TFY111SF0 / L3Y211SK0 / 1S7J6K371AA / LFY111SK0

BỘ BẠC BIÊN FIESTA ECOSPORT FOCUS – DS7G6333BAA / 6M5G6333AA / 96MM6333C9F / 96MM6333B9F / 6M5G6333CA / CN1G6A338BCA / 6M5G6A338AA

BÔ BIN ECOSPORTS 15 FOCUS FIESTA – CM5G12029FC

BÔ BIN ECOSPORTS FOCUS 15 XỊN INDIA – CM5G12029FC / CM5G12029FB

BÔ BIN FOCUS 1.6 2.0 EXPLORER – CM5Z12029K

BÔ BIN FOCUS MÔ BIN FOCUS 05-08 1.8-2.0- 4M5G12A366BC / 4M5E12A366AA

BÔ BIN MAZDA 3 , 2 FOCUS 1.6 05 – 12 XỊN – ZJ2018100A

BỘ CHẮN BÙN BÁNH FOCUS 05 – 12 –

BỘ CHIA ABS FOCUS – CỤM ABS FOCUS 2015 THÁO XE – BV612C405AL

BỘ CHỔI GẠT MƯA FOCUS 10 LD – 4M5J17B437AA

BỘ CHỔI GẠT MƯA FOCUS 14 – BM5117528CC

BỘ CÔN ECOSPORTS 14 -17 MÁY 1.5 1.6 – F1FZ7B546B / FA6Z7B546A

BỘ CÔN FIESTA – BỘ LY HỢP KÉP FIESTA 14 -17 MÁY 1.5 1.6 – F1FZ7B546B / FA6Z7B546A / KTFA6P7C601AB

BỘ CÔN FOCUS – BỘ LY HỢP KÉP FOCUS 13 -19 MÁY 1.5 1.6 – F1FZ7B546B / KTFA6P7C601AA / KTFA6P7C601AB

BỘ DÂY CAO ÁP FORD ECOSPORT FIESTA FOCUS 15 – BE8Z12259B / YS6F12280B1A

BỘ GIOANG ĐẠI TU FOCUS 1.6 MAZDA 3 1.6 – 8LA410271

BỘ GIOĂNG ĐẠI TU FOCUS 1.8 – 3S4G6013AC

BỘ GIOĂNG ĐAI TU FOCUS 2.0 2015 – CM5Z6079E

BỘ GIOĂNG ĐẠI TU FOCUS MAZDA 3 1.6 05 – 8LA410271

BỘ GIOĂNG ĐẠI TU MONDEO FOCUS 2.0 ESCAPE 2.3 – 1S716013AADF

BỘ GIOĂNG PHỚT ĐẠI TU HỘP SỐ ECOSPORT FIESTA FOCUS 14-21 – EV6Z7052D

BỘ LÁ CÔN + BÀN ÉP FOCUS 1.8 (IB5) – 3M517540H1D

BỘ PHỚT GHÍT FOCUS 1.8 2.0 10 XỊN – 3S4G6A517AB / 3S4Z6571A

BỘ PISTON FOCUS MONDEO 05 COS 0 – 2.0 LD – 1S7G6K100DG1

BỘ VÈ CHE MƯA RANGER 16 VIỀN ĐEN VÀ MẠ – VECHEMUA

BƠM DẦU 1.8-2.0 XỊN FOCUS 2.0 05- 12, MONDEO 2.0 03-07 – DS7E6600AA / DS7E6600AB

BƠM NƯỚC ECOSPORTS FIESTA 1.5 1.6 – AS6G8591A9A

BƠM NƯỚC FORD ECOSPORTS – BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ FORD ECOSPORTS 1.5 16 – 7S7Z8501F / 7S7Z8501N

BƠM NƯỚC FORD FIESTA – BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ FORD FIESTA 1.5 16 – 7S7Z8501F / 7S7Z8501N / 7S7G8501FA

BƠM NƯỚC FORD FOCUS – BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ FORD FOCUS 1.5 16 – 7S7Z8501F / 7S7G8501FA

BƠM NƯỚC MAZDA 3 1.6 2010 ZJ0115010B

BƠM TĂNG ÁP FOCUS 15 – CM5Z9350CB / CM5E9D376DA

BƠM TRỢ LỰC LÁI FOCUS 1.8-2.0 05-12 TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN LD – 4M513K514CF / 4M513K514CE / 4M513K514CD / 4M513K514CC / 4M513K514CB / 4M513K514CA / 4M513K514BF / 4M513K514BD – LIÊN HỆ 0985.534.699

BƠM XĂNG FOCUS 1.5 1.6 2.0 15 AT XỊN – BV619H307PE / BV6Z9H307AY / BV619H307PB

BƠM XĂNG FOCUS 1.8 – 2.0 AT – 3M519H307AV / 3M519H307AS

BƠM XĂNG FOCUS 1.8 – 2.0 AT XỊN – 3M519H307AV / 3M519H307AS

BƠM XĂNG FOCUS 12 – CM5Z9350B

BÓNG H15 FOCUS EVEREST RANGER 15 – DJ5313N021AA

BU LÔNG XẢ DẦU – 97JM6730CA

BUGI FOCUS 05-12 5M5G12405AA

BUZI 2,5 – ESCAPE 3,0 FOCUS 05- 10 – AGSF32FM – SP432

BUZI ECOSPORTS – BUGI ĐÁNH LỬA ECOSPORTS 1.0 2018 – 2022 – DS7G12405BA

BUZI ESCAPE 3.0 FOCUS 05-10 ( CHÂN NGẮN ) PLATINUM SP500 – AGSF22FM / AGSF22PP

BUZI FIESTA – BUGI ĐÁNH LỬA FIESTA 1.0 2015 – 2017- DS7G12405BA / HYF094YEC
BUZI FOCUS 05-12 ESCAPE 3.0 MONDEO 2.5 ( CHÂN NGẮN ) XỊN – CT1E12405AA

BUZI FOCUS 09 – AYFS22FM-SP411

CA LĂNG FOCUS 05 (LD) – 5M518200CD / 5M518200CC
CA LĂNG FOCUS 10 – 8M518200AF / 8M518200AE

CA LĂNG FOCUS 16 ( TREN LƯỚI ĐEN ) – F1EJ8200A3B5UAW

CA LĂNG FOCUS 16 ĐÈN VIỀN MẠ ( TRENT ) CHÉO – F1EB8200AB

CA LẶNG FOCUS 17 ( MẠ TITATINUM ) – F1EB8200CC

CẢM BẾN OXY SAU FOCUS 1.5 18 XIN – F1FA9G444EA

CẢM BIẾN ABS SAU FOCUS 15 – JV6Z2C190B / AV6T2B372EC

CẢM BIẾN ABS SAU FORD FOCUS 13-19 – AV6T2B372EC

CẢM BIẾN ABS TRƯỚC FOCUS 05- 3M5T2B372DA

CẢM BIẾN ABS TRƯỚC FOCUS 07-17 – BV6T2C204FB

CẢM BIẾN ẮC QUY – CỰC DƯƠNG CẦU CHÌ FOCUS 16 – AV6N10C679GB

CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU ZEN 13.5 1 CHÂN RANGER EVEREST BT50 ECOSPORTS FOCUS – 3S719278AB

CẢM BIẾN ÁP SUẤT KHÍ NẠP FOCUS, ECOSPORT 14-20 – BV619F479AA

CẢM BIẾN CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ – CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH GẦM XE – CẢM BIẾN NÂNG HẠ ĐÈN FOCUS 2016 – 3M5113D034AG

CẢM BIẾN KHÍ NẠP ECOSPORTS TRANSIT RANGER -8V2112B579AA
CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH ĐẦU XE FOCUS 18 – F1ET15K859AA

CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH FO 18- F1ET15K859AA
CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH FOCUS 13 – GK2T15K859EA / CJ5T15K859EA

CẢM BIẾN KÍCH NỔ FOCUS 17 – CM5T14B006AA

CẢM BIẾN LÙI FOCUS 05-08 – 5M5T15K859BAXWAA –

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ GIÀN LẠNH FOCUS 16 – 6G9119C734AA

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NGOÀI TRỜI RANGER EVEREST ECOSPORT FIESTA FOCUS 16 – AU5T12A647AC / AU5Z12A647B

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FOCUS 05-12 MONDEO 2.0 ESCAPE 2.3 TRANSIT – XU3F12A648AA / 8E5A12A648AA / 978F12A648AA / L35G18840 / LF0118840A / LF0118840

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FOCUS MONDEO 2.0 05 – 12 CÔNG TẮC QUẠT – L35G18840 / 8E5A12A648AA

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC RANGER 05 FOCUS 1.6 07 ( 2 CHÂN ) LASER 05 EVEREST 10 – B59318840A

CẢM BIẾN Ô XY FOCUS, MAZDA 3 1.6 SỐ 1 – Z60118861

CẢM BIẾN Ô XY FOCUS, MAZDA 3 1.6 SỐ 2 – Z60218861

CẢM BIẾN OXY TRÊN FOCUS 2.0 13 – 8F9A9Y460GA

CẢM BIẾN OXY TRÊN FOCUS 2.0 15 XỊN – 8F9A9Y460GA

CẢM BIẾN OXY TRƯỚC FOCUS 1.5 – F1FA9Y460AA / F1FA9Y460EA

CẢM BIẾN OXY TRƯỚC FOCUS 10 – 3M519F472AC

CẢM BIẾN THƯỚC LÁI FOCUS 05 – 12 XỊN – 3M513F818BB

CẢM BIẾN TIẾNG GÕ ĐỘNG CƠ RANGER FOCUS MONDEO ESCAPE – 1S7A12A699BB / LF0118921

CẢM BIẾN TỐC ĐỘ HỘP SỐ ECOSPORTS FIESTA FOCUS – AE8Z7H103AXIN

CẢM BIẾN TỐC ĐỘ HỘP SỐ ECOSPORTS FIESTA FOCUS 15 LD – AE8Z7H103A / AE8P7H103AA

CẢM BIẾN TỐC ĐỘ HỘP SỐ FOCUS MT – 98AB9E731AG

CẢM BIẾN TRỤC CAM FORD FIESTA, ECOSPORT, FOCUS – 4M5G12K073AD

CẢM BIẾN TRỤC CAM MONDEO 05 FOCUS 05 2.0 – 1S7F12K073AD

CẢM BIẾN TRỤC CƠ 2.0 -1S7F6D315AA

CẢM BIẾN TRỤC CƠ ECOSPORTS FIESTA 1.0 FOCUS 15 – BM516C315BB

CẢM BIẾN TRỤC CƠ FORD ECOSPORTS FOCUS FIESTA 16 – YS6A6C315AB / C20118221

CẢM BIẾN VỊ TRÍ ĐI SỐ ECOSPORTS 14 – 17 – AE8Z7F293A / AE8P7F293AB

CẢM BIẾN XOAY CAM HÚT ECOSPORTS FOCUS FIESTA 16 – CN1G6L713AD / 4M5G6L713AE

CẦN CHỔI GẠT MƯA SAU FOCUS 05-12 – 4M51A17C403DB / 4M51A17C403DF –

CẦN GẠT MƯA KÍNH HẬU FOCUS 10 – 4M51A17406AA

CÀNG A FOCUS 10 XỊN – 4M513A423BA / 6M5D3A423AB / 4M513A424AC

CÀNG A FOCUS 15 XỊN – BV613A423AAB / BV613A424AAB / F1F13A423AAB

CÀNG CUA DẪN BI TÊ ECOSPORT FIESTA FOCUS 12-18 CÀNG HẸP – CA6Z7515K / CA6Z7515H / KTCA6P7C602DD –
CÀNG CUA DẪN BI TÊ ECOSPORT FIESTA FOCUS 12-18 CÀNG RỘNG – CA6Z7515J / CA6Z7515G

CÀNG SAU FOCUS – ĐỠ GIẢM SÓC 10 – 4M515K652AD / 4M515K652AF

CÁNH CỬA TRƯỚC FOCUS 07 – 12 RH PHẢI LD – P7M51A20124BA

CAO CU CÂN BẰNG TRƯỚC FOCUS 12-19 XỊN CHANGAN FORD – BV615484BPA

CAO SU CÂN BẰNG SAU FORD FOCUS 2005-2012 – 3M514A037GA

CAO SU CÂN BẰNG TRƯỚC FOCUS MAZDA 3 2010 LD – 3M515484CA-LD

CAO SU CÂN BẰNG TRƯỚC MAZDA 3 10 FOCUS 05 -10 – BP4K34156B / 3M515484CA

CAO SU CÀNG A FOCUS MAZDA 3 (NHỎ) – 3M513063CB

CAO SU CÀNG A SAU FOCUS – CAO SU CÀNG A SAU FOCUS – 98AG5K896AB / 3M515A968FG / 3M515A969FG / 6M5D5A969AAC

CAO SU CÀNG A TO FOCUS 2014 LD – BV613A001AB

CAO SU CÀNG A TO FOCUS MAZADA 3 05-12 – 3M513A001AB

CAO SU CÀNG I SAU FOCUS MAZDA 3 ( BỘ 4 QUẢ 2 NGẮN 2 DÀI ) BP4K28300E / BP4K28300S / BP4K28300B

CAO SU CÀNG LƯỠI LIỀM SAU FOCUS MAZDA 3 ( BỘ 4 QUẢ TO ) – BP4K28C10B

CAO SU CÀNG SAU FOCUS – 98AG5K896AB

CAO SU CHÂN HỘP SỐ FOCUS LD TRÒN – 3M516P082AF / BP4K39010D

CAO SU CHÂN KÉT NƯỚC PHẢI FOCUS 15 – 8V618B204CA

CAO SU CHỤP BỤI LÁP ECOSPORT FOCUS 1.5 NGOÀI BÊN LÁI LH 14-18 – F1F14A084HB / K238
CAO SU CHỤP BỤI LÁP MAZDA 3 1.5 14-18 FOCUS 05-18 AT TRONG – 3M514A084ACA / K806

CAO SU CỔ HÚT GIÓ BẦU LE FOCUS – 3M519A673GC / 7M519A673LC

CAO SU ĐẦU GIẰNG CÂN BẰNG SAU FOCUS 10 – 2M515E494AB / 98AG5776BA

CAO SU ĐỠ LÒ XO SAU FOCUS – AV615599DD

CAO SU GIÁ BẮT CHÂN HỘP SỐ AT FOCUS 10 – 3M516P090AC

CAO SU GIÁ BẮT CHÂN HỘP SỐ FOCUS 2005-2012 – 3M516P090ACLD

CAO SU GIẢM CHẤN CỐP SAU FOCUS – BM5140452AC

CAO SU GIẢM CHẤN CỐP SAU FOCUS -AM51U402A10AE

CAO SU GIẢM CHẤN CỬA HẬU FOCUS HATCHBACK 2005-2012 – 2N11N40452BB

CAO SU LÁP NGOÀI FOCUS 05- 12 AT – 3M514C062GA

CAO SU LÁP TRONG CHỤP BỤI LÁP TRONG ESCAPE 3.0 FOCUS 2.0 MÁY DẦU – YL8Z3A331FA / 5L8J3A331DA / C1114

CAO SU LÁP TRONG FOCUS SỐ SÀN MT 05-12 – 3M514A084AEA

CAO SU LÁP TRONG FOCUS SỐ TỰ ĐỘNG AT 05-12 – 3M514A084ACA

CAO SU TĂM BÔNG GIẢM SÓC TRƯỚC DÀNH CHO FOCUS 2005-2010 – 3M513K100BF

CAO SU TĂM BÔNG GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 12-19 XỊN – AV613K100AD –

CAO SU THANH GIẰNG DỌC SAU FOCUS MAZDA 3 ( BỘ 4 QUẢ NHỎ ) – BP4K28C10B-

CAO SU TREO BÔ ECOSPORTS FIESTA FOCUS 15 – 2S615A262FA

CÁP MỞ CỬA TRONG FOCUS 10 LD BÊN PHỤ RH – 4M51A218A00AA / 4M51A218A00AB

CÁP TAY MỞ CỬA NGOÀI FOCUS – 4M51A218A01BB

CAPO FOCUS 13-14 LD – PBM51A16610AB

CAPO FOCUS 15 – 19 – PF1EBA16610DA

CAPO FOCUS 15-20 – PF1EBA16610AA / PF1EBA16610DA – LD

CẦU TRÌ Ô TÔ 30W 25W 20W 15W 10W 5W – CAUTRIOTO –

CÂY LÁP FOCUS 05-12 BẢN AT BÊN LÁI LH – 3M513B437ASD / 3M513B437ASE / 3M513B437ASC

CÂY LÁP FOCUS 05-12 BẢN AT BÊN PHỤ RH – 3M513B436ASE / 3M513B436ASF / 3M513B436ASD / 3M513B436ASB

CÂY LÁP FOCUS 1.5 2015-2018 PHẢI RH – F1F13B436HC

CÂY LÁP FOCUS 1.5 2015-2018 TRÁI LH – F1F13B437HC

CÂY LÁP FOCUS 10 LH ( MT ) – 4M513B437GA

CÂY LÁP FOCUS BẢN AT BÊN PHỤ RH TOK – 3M513B436ASE / 3M513B436ASF / 3M513B436ASD / 3M513B436ASB

CÂY LÁP FOCUS LH 1.8 AT – 4M513B437HA

CÂY LÁP FOCUS RH ( MT ) – 4M513B436GA

CÂY LÁP TRƯỚC LH RH FOCUS 2.0 – AV613B437ED / AV613B437DB

CHÂN BẮT ĂNG TEN RANGER EVEREST FOCUS 16 – GM5T19G461AC / GM5Z18936H

CHÂN BẮT CÂY LÁP PHỤ FOCUS 2015-2019 – CV613K305AB

CHẮN BÙN GẦM MÁY FOCUS 05-12 – 3M51R6P013AV

CHẮN BÙN GẦM MÁY FOCUS 14 – AV616P013CG

CHẮN BÙN GẦM MÁY FOCUS 15 – F1F16P013AA / AV616P013CG

CHẮN BÙN KÉT NƯỚC DƯỚI FOCUS 17 – F1EB17B769AA

CHẮN BÙN KÉT NƯỚC FOCUS 2005-2012 – 7M51A8B384AF

CHẮN BÙN LÒNG VÈ CHẮN BÙNG LÒNG DÈ FOCUS 05-11 SAU PHẢI RH 5 CỬA – 4M51A278B50AG

CHẮN BÙN LÒNG VÈ SAU FOCUS 15 5 CỬA – BM51A278B51BA / CP9Z58278B51A/ BM51A278B50BA

CHẮN BÙN LÒNG VÈ SAU FOCUS 15 5 CỬA – BM51A278B50BB / BM51A278B51BB

CHẮN BÙN LÒNG VÈ SAU FORD FOCUS 2019 – BM51A278B50BB/BM51A278B51BB

CHẮN BÙN LÒNG VÈ TRƯỚC MAZDA 3 20 BÊN PHẢI RH – BCJH56130E

CHẮN BÙN SAU FOCUS 5 CỬA 2012-2018 – AMBM5JA286A12AB

CHẮN BÙN TRƯỚC FOCUS 5 CỬA 2012-2018 – AMBM5JX16G574AA

CHÂN ĐẦU MÁY CHÂN MÁY PHẢI FOCUS 1.5 LD – CV616F012GA

CHÂN ĐẦU MÁY FOCUS 05 – 12 XỊN – AV616F012AB / 3M516F012AK / 3M516F012AG / BBM439060D

CHÂN ĐẦU MÁY FOCUS 05-12 ( MÁY DẦU ) – 8M516F012SBCA

CHÂN ĐẦU MÁY FOCUS 1.6 2014 – BV616F012CB

CHÂN ĐẦU MÁY FOCUS 10 XỊN – AV616F012AB / 3M516F012AK / AV6Z6038A

CHÂN ĐẦU MÁY FOCUS 15 – 19 1.5 XỊN CHANGAN – CV616F012GA / CV616F012CA

CHÂN ĐẦU MÁY FOCUS 17 1.5 – CV616F012GA

CHÂN ĐẦU MÁY FORD FOCUS 05-12 – 3M516F012AJ

CHÂN ĐẦU MÁY FORD FOCUS 05-15 – AV616F012AB
CHÂN GA FOCUS 1.8 10 MT – 4M519F836AL

CHÂN HỘP SỐ FOCUS ( HỘP SỐ MPS6) – AV616P082AC / AV616P082AB

CHÂN HỘP SỐ FOCUS 05-12 ( MÁY DẦU ) – 5N517M121LD

CHÂN HỘP SỐ FOCUS 10 ( CHÂN VUÔNG ) – AV617M121CC / AV617M121BC / 3M517M121DC

CHÂN MÁY – CHÂN THƯỚC LÁI FOCUS 10 MAZDA 3 10 CHÂN TRÒN XỊN – 3M516P082AE / 3M516P082AF / 4M516P082GB

CHE ĐĨA PHANH FOCUS 05 – 15 RH LH – AV612C447AB / AV612C448AB

CHÌA KHOÁ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH FOCUS 16-20 – F1ET15K601AF

CHIA NƯỚC ECOSPORTS FIESTA 1.5 ( LẮP CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC ) – 7M5G8K556AC

CHIA NƯỚC ECOSPORTS FIESTA 1.5 FOCUS ( LẮP CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC ) – 7M5G8K556AC

CHỔI GẠT MƯA FIESTA 11-18 FOCUS 05-12 BÊN LÁI LH – MEEU2J17528KA

CHỔI GẠT MƯA FOCUS 10 RH – GU2Z17V528A

CHỔI GẠT MƯA FOCUS 15 PHẢI TRÁI – BM5117528DC / BM5117528CB

CHỔI GẠT MƯA KÍNH HẬU FOCUS 2010 LD – 4M51A17402CB / GM5JA17402DA

CHỔI GẠT MƯA KÍNH HẬU FOCUS HATCHBACK 16-20 – GS7JN17402BA

CHỔI GẠT MƯA SAU FOCUS 2009-2012 – GM5JA17402DA

CHỐNG NÓNG CAPO FOCUS 14 – BM51A16746AC / BM5Z16738A

CHỮ 1.8 CỐP SAU FOCUS 2005 – 2012 LD – 7M5142528KC / 3M5142528EB

CHỮ FOCUS CỐP SAU FOCUS 2005 – 2012 LD – 4M5142528AA / 7M51R42528BB

CHỮ TITANIUM FOCUS 18 – DS7316702CA / DS7Z9942528H

CHUỘT CÔN DƯỚI FOCUS 1.6 05-12 – BP4K41920A / BP4K41920C

CHUỘT CÔN EVEREST 2.6 MAZDA 6 04 1 BÊN CHÂN BẮT – UE3841920

CHUỘT ĐỀ FOCUS 14 2.0 – CHUOTDEFOCUS

CHỤP BỤI GIẢM SÓC FOCUS 05 – 4N5118159AA

CHỤP BỤI GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 05 – 19 – 3M513K038AC

CHỤP BỤI GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS XỊN 05-19 – 3M513K036AC

CHỤP BỤI LÁP TRONG DÀNH CHO FOCUS AT 05-12, ECOSPORT 14-16 – 3M514A084AFA

CHỤP BỤI THƯỚC LÁI FOCUS 05 – 12 – 3M513L575A2B

CHỤP BỤI THƯỚC LÁI FOCUS 10 – 3M513L575A2B

CHỤP LA ZĂNG FOCUS 09 TRANSIT 16 – 97BG1000AD

CHỤP LAZANG FOCUS, FIESTA, ECOSPORTS 15 – 6M211003CB / 6M211003AA

CƠ CẤU KHÓA CỐP SAU FOCUS 15 4 CỬA MONDEO – 8M51R442A66EC / 8M51R442A66CA / 3M51R442A66AR

CƠ CẤU KHÓA CỐP SAU FOCUS 15 4 CỬA MONDEO 10 XỊN – 8M51R442A66EC / 3M51R442A66AR

CỔ HÚT FOCUS 1.6 14 – 4M5Z9424W

CỔ HÚT FOCUS 1.8 – 2.0 – 4M5G9424FU / 4M5G9424FT

CỔ HÚT FOCUS ECOSPORTS FIESTA 15 – 4M5Z9424W / 4M5G9424EB

CON ĐỘI ESCAPE 2.3 MONDEO 2.3 FOCUS 10 RANGER 16 – LF0112541 / 1S7G6500AAB / 8G9G6500AAA

CÔNG ĐI THẲNG – DỪNG KHẨN CẤP FOCUS – 8M5T13A350AB

CÔNG TẮC CHÂN CÔN FOCUS 05 MT ECOSPORTS FIESTA RANGER EVEREST 13 – 20 – 4M5T7C534AA / BS1A6649Y

CÔNG TẮC CHỈNH GƯƠNG FOCUS 07 – 5M5T17B676BA

CÔNG TẮC ĐÈN LÙI ECOSPORTS 15 FIESTA 15 FOCUS 10 – 6S6T15520AA

CÔNG TẮC ĐÈN LÙI FOCUS 07 – 19 – 9M5T15520AA
G FORD FOCUS

CÔNG TẮC ĐÈN LÙI FOCUS 2.0 MT – XS4T15520AB / CM5T15520AA

CÔNG TẮC ĐÈN PHANH ( MẦU ĐEN ) ECOSPORTS FIESTA FOCUS RANGER MONDEO TRANSIT- 3M5T13480AC

CÔNG TẮC ĐIỀU CHỈNH GƯƠNG FOCUS – 7M5T17B676AA

CÔNG TẮC LÊN XUỐNG KÍNH CỬA FOCUS 05 – 3M5T14529AA

CÔNG TẮC MỞ CỐP FOCUS 18 CÓ GIÁ CAMERA – F1EB19B514BG / F1EZ54432A38H

CÔNG TẮC MỞ CỐP SAU FOCUS , FIESTA – C1BB19B514AA / 6M5119B514AD

CÔNG TẮC SẤY KÍNH FOCUS 10 – 8V4T18C621AB

CÔNG TẮC TỔNG FOCUS 05 LD – 3M5T14A132AG-HC

CÔNG TẮC TỔNG FOCUS 16 – F1ET14A132CC

CÔNG TẮC TỔNG, CÔNG TẮC LÊN XUỐNG KÍNH FOCUS 05-07 LD – 3M5T14A132LD

CÔNG TẮC TỔNG, CÔNG TẮC LÊN XUỐNG KÍNH FOCUS 08-12 LD – 7M5T14A132LD

CỬA GIÓ BA ĐỜ XỐC SAU PHẢI – YF1A54280B62AE / 95VWA019K51AA

CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA FOCUS – 6N41A014L21DB39PA / 6N41 A014L21DA39PA

CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA FOCUS 2013-2020 – BM51A018B08AJ3JA6

CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA TRÁI FOCUS 15-19 XỊN – F1EBA018B09CE3JA6 / F1EBA018B09CF3JA6

CỬA SAU FOCUS 16 LD – PBM51A24631CA / PBM51A24630CA

CỤM CHIA GIÓ ĐẦU XE FOCUS 16 1.5 ( LD ) – F1EB8475AG

CỤM CHIA NƯỚC RA FOCUS 10 – 1S7G8K556AJ

CÙM PHANH SAU – CỤM PISTON PHANH SAU – FOCUS 12-19-8M512M088BC-8M512M089BC
CÙM PHANH TRƯỚC – CỤM PISTON PHANH TRƯỚC – FOCUS 05-11-3M512B302BA-3M512B294BA

CỤM PISTON PHANH SAU TRÁI FOCUS 12 – 8M512M089BC

CỤM VAN HẰNG NHIỆT FOCUS 1.8 2.0 – 4M5G8575FC / CJ5E8575AA

CỤM VAN HẰNG NHIỆT FORD FOCUS 1.8-2.0 – 4M5G8575FC / CJ5E8575AA

CUỘN CÒI FOCUS TRANSIT 05 – 4M5T14A664AC

CUPEN PHANH SAU FOCUS 10 ECOSPORTS 15 – 88AB2L526AA

CUROA CAM ECOSPORTS FIESTA FOCUS 1.6 1.5 XỊN – 96MM6K288BA

CUROA CAM FOCUS 12 – 5M5Q8A615AB

CUROA ĐIỀU HÒA FOCUS 1.8 2.0 2010 XỊN – CM5E8620BA / 5PK705

CUROA ĐIỀU HOÀ FOCUS 1.8-2.0 2005-2012 5PK705 – 3M5Q6D314CB

CUROA MÁY – CUROA TỔNG FOCUS 1.5 18 – 6PK1027 – F1EG6C301AA

CUROA TỔNG + ĐIỀU HÒA FOCUS 1.6 2014 – 4M5Q6D314CC

CUROA TỔNG FOCUS 2,0 12 – CM5E6C301DA / 4PK1300

CUROA TỔNG FORD FOCUS 1.8 2.0 – AM556C301AA

CUROA TỔNG VÀ CUROA ĐIỀU HÒA FOCUS 1.6 13-19 – 4M5Q6D314CC / 9M5Q6C301DA / 4M5Q6C301BB

DẦM ĐỠ MÁY FOCUS – BỆ ĐỠ MÁY FOCUS 2014 – AV615019BM / AV615019BL

DẦU HỘP SỐ AT FOCUS – WSSM2C938A

DẦU HỘP SỐ AT FORD RANGER, BT 50, FOCUS 17, EXPLORER 19 – XT10QLVC

DẦU HỘP SỐ MT RAGER, TRANSIT , EVEREST , FOCUS , FIESTA , ECOSPORTS 16 – AXT11LMT
DẦU MÁY – DẦU NHỚT 5W30 – 3398075 / JU7Z5W30K

DẦU PHANH DOT 4 FORD – APM20V

DÂY CÁP MỞ KHÓA CỬA TRONG FOCUS TRƯỚC PHẢI RH – 4M51A218A00AB / 4M51A218A00AA

DÂY ĐAI FOCUS 12- 19 MẦU ĐEN – BM5161295EC3JA6 / BM5161294EC3JA6

DÂY ĐI SỐ FOCUS 09 MT LD – 8M5R7E395KA

DÂY ĐI SỐ FOCUS 1.8 – 2.0 AT – 5M5P7E395BF

DÂY ĐI SỐ FOCUS 1.8 1.6 MT 2005-2013 – 4M5R7E395RB / 8M5R7E395BB

DÂY ĐI SỐ FOCUS AT 05-12 – 7M5P7E395CB

DÂY GA FOCUS MAZDA 3 1.6 – ZT5E41660A / ZT5E41660

DÂY KÉO TẤM CHẮN CỐP SAU FOCUS – 4M51A46538AB

DUNG DỊCH VỆ SINH GIÀN LẠNH – PN709

ĐÁY CÁC TE FOCUS 1.5 2015-2020 – DS7G6675EA

ĐỆM BẮT CỬA HẬU EVEREST 03-15 – S41A62681A

ĐỆM NÚT ẤN TAY MỞ CỬA FOCUS – 3M51R22042BC

ĐỆM TAY MỞ CỬA NGOÀI FOCUS 2005-2012 – 3M51R22042AD

ĐỆM TAY MỞ CỬA NGOÀI TRƯỚC PHẢI RH FOCUS – 3M51R22042AD

ĐÈN BA ĐỜ XỐC SAU ECOSPORT FOCUS 14-20 CN1Z15200D / CN1515K273AB / CN1515K273AD / CN1515K273AC BÊN LÁI LH XỊN

ĐÈN BA ĐỜ XỐC SAU ECOSPORT FOCUS MK2 5 CỬA BÊN LÁI LH

ĐÈN BA ĐỜ XỐC SAU ECOSPORT FOCUS MK2 5 CỬA LD BÊN PHỤ RH

ĐÈN BA ĐỜ XỐC SAU FIESTA 4 CỬA BÊN PHỤ RH – DK43515L0A

ĐÈN BA ĐỜ XỐC SAU FOCUS 15 5 CỬA RH PHỤ XỊN – F1EB13B414AB_XIN

ĐÈN BA ĐỜ XỐC SAU FOCUS 15-18 – 5 CỬA BÊN PHỤ -F1EB13B414AB
ĐÈN BA ĐỜ XỐC SAU FOCUS 15-20 (5 CỬA ) LH LIÊN DOANH – F1EB15K273AB

ĐÈN BA ĐỜ XỐC SAU FOCUS 15-20 (5 CỬA ) LH XỊN – F1EB15K273AB_XIN

ĐÈN GẦM RANGER ECOSPORTS FIESTA FOCUS ( VALEO ) – 2N1115201AB

ĐÈN GẦM RANGER ECOSPORTS FIESTA FOCUS ROMANIA XỊN – 2N1115201AB

ĐÈN GẦM RANGER ECOSPORTS FIESTA FOCUS TRANSIT BT50 – 2N1115201AB / 4F9315K201AA

ĐÈN HẬU EXPLORER 18 LH RH – FB5Z13405H / FB5Z13404F
ĐÈN HẬU FOCUS 05-07 LD – 5M5113A602A2A4 / 5M5113A603A2A4

ĐÈN HẬU FOCUS 15 CÓ LED BÊN LÁI LH TYC – 1311914LU / F1EB13405KF
ĐÈN HẬU FOCUS 15-17 MIẾNG NGOÀI LH – XE 4 CỬA – F1EB13405LA / F1EB13405MC

ĐÈN HẬU FOCUS 15-18 5 CỬA LH LED ( LD ) – F1EB13405KF

ĐÈN HẬU FOCUS 15-18 5 CỬA RH TYC LED – 1311914RU

ĐÈN HẬU FOCUS 15-19 HATBACK KHÔNG LED BÊN LÁI LH TYC – F1EB13405JE / 1112808012

ĐÈN HẬU FOCUS 15-19 HATBACK KHÔNG LED BÊN PHỤ RH TYC – F1EB13404JE / 1112807012

ĐÈN HẬU FOCUS 5 CỬA 2005-2007-4M5113A602AB
ĐÈN HẬU FOCUS 5 CỬA RH LH 09-12 – 8M5113404AD / 8M5113405AD

ĐÈN HẬU FOCUS RH LH 09-12 (4 CỬA) – 8M5913404AD / 8M5913405AD

ĐÈN HẬU FORD FOCUS 14 – BM5113404BL / BM5Z13404Q / BM5Z13405P

ĐÈN HẬU MIẾNG NGOÀI FOCUS 4 CỬA PHẢI RH – BM5113404CE

ĐÈN HẬU MIẾNG NGOÀI FOCUS 4 CỬA RH LH – BM5Z13404U / BM5Z13405T

ĐÈN HẬU TRÁI FOCUS 5 CỬA LED 13 – BM5113405BL / BM5Z13405P

ĐÈN PHA FOCUS 05 RH LH – 5M5113W029CC / 5M5113W030CC

ĐÈN PHA FOCUS 05-08 LH RH TRẮNG XỊN – 5M5113W030CF / 5M5113W029CF

ĐÈN PHA FOCUS 10 RH LH TRẮNG XỊN – 8M5113W029EF / 8M5113W030EC

ĐÈN PHA FOCUS 10 TRÁI LH TRẮNG LD – 8M5113W030EC

ĐÈN PHA FOCUS 13 LH RH – BM5113W030AK / BM5113W029AK

ĐÈN PHA FOCUS 16 LH RH ( TREN ) – BM5113W029GF / BM5113W030GF

ĐÈN PHA FOCUS 16 RH LH – TRENT – F1EB13W029AKA / F1EB13W030AKA

ĐÈN PHA FOCUS 2015 – F1EB13005FB / F1EB13006FB

ĐÈN PHA FORD FOCUS 09-13 RH – 8M5113W029EF

ĐÈN PHANH CÁNH GIÓ FIESTA FOCUS 14 – 8A6113A613AK / 8A6113A613AC

ĐÈN SƯƠNG MÙ – ĐÈN GẦM FOCUS 15 – F1EB15A255AB / F1EB15A254AB

ĐÈN SƯƠNG MÙ – ĐÈN GẦM FOCUS 2015 – F1EB15A254AB / F1EB15A255AB

ĐÈN TRẦN ECOSPORTS FIESTA FOCUS – 8A6A13776CA

ĐÈN TRẦN ECOSPORTS FIESTA FOCUS XỊN – 8A6A13776CA

ĐÈN TRÊN CÁNH LẤY GIÓ FOCUS 10 – 4M5113A613AD

ĐÈN XI NHAN TRÊN GƯƠNG FOCUS 07 – 6M5Y13B381AA / 6M5Y13B382AA

ĐÈN XI NHAN TRÊN GƯƠNG FOCUS 09-15 RH LH – 8M5113B383BA / 8M5113B384BA

ĐÈN XI NHAN TRÊN GƯƠNG FOCUS MONDEO 2.3 09-13 BÊN LÁI LH – 8M5113B382AA / 8M5113B382AB / 8M5113B382AC

ĐÈN XI NHAN TRÊN GƯƠNG FOCUS MONDEO 2.3 09-13 BÊN PHỤ RH – 8M5113B381AB / 8M5113B381AC / 8M5113B381AA

ĐÈN XI NHAN TRÊN GƯƠNG FORD FOCUS RH/LH – 8M5113B383BA/8M5113B384BA
ĐĨA PHANH SAU FOCUS 05 – 12 – 5M512A315BB / P5M512A315BD

ĐIỆN TRỞ GIÀN LẠNH FOCUS 07 – 3M5H18B647AD / 3M5H18B647AC

ĐÓN GIÓ KÉT NƯỚC BÊN TRÁI LH FOCUS 15 – F1EB8A261CA

ECU LA RĂNG ECOSPORT RANGER EVEREST MAZDA BT50 FIESTA FOCUS 05-21 – CV6Z1012C / ACPA1012DXB / ACPA1012DXA / ACPZ1012H / CV6Z1012D

GIÁ BẮT CHÂN HỘP SỐ FOCUS 2015-2020 – BV617M125PA

GIÁ BẮT ĐÈN PHANH FOCUS – 1S71F13A624AB

GIÁ ĐỠ KÉT NƯỚC TRÊN FOCUS 16-20-EJ738A194AD

GIÁ ĐỠ KÉT NƯỚC TRÊN FOCUS 2012-2015 – 8V618A194BC

GIÁ NHỰA BẮT TAY MỞ CỬA TRƯỚC FOCUS 15 LD – BM51A224A37FC / BM51A224A36FC

GIẢM SÓC SAU FOCUS 13 – BV6118080EAE / BV6Z18125R

GIẢM SÓC SAU FOCUS THỤT SAU FOCUS 13 XỊN CHANGAN FORD – BV6118080EAE / BV6Z18125R / BV6118080EAD

GIẢM SÓC SAU FORD FOCUS 2012- 2020 – BV6118080EAE / BV6Z18125R

GIẢM SÓC SAU THƯỜNG FOCUS 10 – 4M5118080AAG / 5M5118080AAC

GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 05- 12 BÊN PHỤ RH XỊN – 6M5Y18045BAC / 4M5118045PBD / 4M5118B038PCB

GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 05-12 CHANGAN FORD – 6M5118045CA / 6M5118K001BA

GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 05-12 BÊN LÁI LH XỊN – 6M5Y18K001BAC / 4M5118K001PBD / 4M5118B039PCB

GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 12 – 15 LD – BV6118045EBD / BV6118K001EBD

GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 15 -19 CHANGANFORD – DV6118045FBB / DV6Z18124W

GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 15 LH RH – DV6118K001EBB / DV6118K001FBB / DV6Z18124W

GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 15-18 BÊN LÁI LD – DV6118K001EBB / DV6Z18124W
GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 15-18 RH BÊN PHỤ LD – DV6118045EBB / DV6Z18124R

GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 15-19 BÊN LÁI LH POKES – DV6118K001EBB / DV6Z18124W

GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 15-19 BÊN PHỤ RH POKES – ED8C18045ACPL / DV6118045EBB / DV6Z18124R

GIẢM SÓC TRƯỚC FORD FOCUS 2013-2016 – BV6118045EBD

GIẢM SÓC TRƯỚC TRANSIT PHUỘC TRƯỚC TRANSIT 08 -19 – 7C1918045BF

GIÀN LẠNH FOCUS 05 -12 THAI LAND – 5M5H19850AA

GIÀN NÓNG FOCUS 05-12 – 5M5H19710AA / 9M5H19710AA
GIÀN NÓNG FOCUS 17 ( LD ) – EJ7H19710AC
GIÀN NÓNG FOCUS 2.0 12 – 15 LD – AV6119710AB

GIÀN SƯỞI FOCUS 15 ( LD ) – BV6N18B539

GIÀN SƯỞI FOCUS 15 LD – BV6N18B539CA

GIÀN SƯỞI FOCUS 2005-2012 – 5M5H18476AA

GIOĂNG BƠM NƯỚC ECOSPORTS FOCUS 18 – 7S7G8507A9B / 7S7Z8507A

GIOĂNG CÁNH CỬA SAU FOCUS 10 LH RH – 4M51A247A15AG / 4M51A247A14AG
GIOĂNG CÁNH CỬA TRƯỚC FOCUS 10 LH RH – 4M51A20709AG / 4M51A20708AE

GIOĂNG CỔ XẢ FIESTA 1.6 ECOSPORTS FOCUS 16 – 2S6G9448DA / C20113460

GIOĂNG CỐP SAU FOCUS 05-12 XỊN – 5M51F43720BC / 5M51F43720BB

GIOĂNG GIÀN CÒ ECOSPORTS 1.5 FIESTA 1.6 FOCUS XỊN – 4M5G6K260CA / C60510230 / 4M5Z6584 A

GIOĂNG GIÀN CÒ FOCUS 1.5 16 – DS7G6584BA

GIOĂNG GIÀN CÒ FOCUS 2.0 2014 XỊN – CM5Z6584A / CM5E6D271AA

GIOĂNG GIÀN CÒ FOCUS ECOSPORT 1.5 FIESTA 1.6 4M5G6K260CA / 4M5G6K260CB / C60510230 / 4M5Z6584A

GIOĂNG GIÀN CÒ MAZDA3 1.6 FOCUS 1.6 LD – ZJ2010235 / ZJ0110235

GIOĂNG GIÀN CÒ MONDEO FOCUS 1.8 2.0 – 1S7G6K260AA

GIOĂNG HỘP TÁCH DẦU MONDEO TRANSIT FOCUS – 1S7G6B752AC

GIOĂNG KHUNG CỬA SAU FOCUS 2005-2012 ( TRÊN KHUNG ) – 4M51A25324BC5YYW

GIOĂNG KHUNG CỬA TRƯỚC FOCUS 10 – 4M51A20530BC5YYW

GIOĂNG KHUNG CỬA TRƯỚC FOCUS 2005-2012 ( TRÊN KHUNG ) – 4M51A20530BC5YYW

GIOĂNG KHUNG CỬA TRƯỚC FOCUS 2011- 2018 XỊN – BM51A20530AF

GIOĂNG LÊN KÍNH TRƯỚC FOCUS 05-12 BÊN LÁI LH – 4M51A21511AN / 4M51A21511AM / 4M51A21511AL / 4M51A21511AJ

GIOĂNG LÊN KÍNH TRƯỚC FOCUS 05-12 BÊN PHỤ RH – 4M51A21510AN / 4M51A21510AM / 4M51A21510AL / 4M51A21510AK
GIOĂNG QUY LÁT FOCUS 1.8 XỊN – 1S7G6051BG

GIOĂNG QUY LÁT FOCUS MAZDA 3 1.6 07 ( BÌA ) – ZY0110271A

GIOĂNG QUY LÁT FOCUS MONDEO 2.0 ESCAPE 2.3 03 – 08 XỊN – 1S7G6051AJ

GIOĂNG QUY LÁT MONDEO FOCUS 05 2.0 LD – 1S7G6051AH / 1S7G6051AJ

GƯƠNG FOCUS 05 GẬP ĐIỆN – 5M5117683LC / 5M5117682LC

GƯƠNG FOCUS 05 CƠ LH – 5M5117683KC

GƯƠNG FOCUS 07 – 6M5Y17683AC / 6M5Y17682AC

GƯƠNG FOCUS 13-18 RH .EM5917682KA/EM5Z17682AG CÓ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NGOÀI TRỜI

GƯƠNG FOCUS 2008-2012 LH – RH (GẬP CƠ) LD – 8M5117683RC / 8M5117682RC
GƯƠNG FORD FOCUS 2013-2015 2.0 LH RH CÓ CẢNH BÁO MÙ TRÁI PHẢI – BM5117682UJ/BM5117682UG/BM5117682UH/BM5117683UH/ BM5117683UJ

GƯƠNG FORD FOCUS 2013-2015 2.0 LH/RH – BM5117682UJ/BM5117682UG/BM5117682UH/BM5117683UH/BM51176 CÓ CẢNH BÁO MÙ TRÁI PHẢI

GƯƠNG FORD FOCUS 2014 2.0 CÓ CẢNH BÁO MÙ TRÁI PHẢI

GƯƠNG TRONG XE FOCUS 10 RANGER EVEREST 16 – 5M5A17K695AD / 5M5A17K695AE

HẠN CHẾ CỬA TRƯỚC FOCUS 05 – 12 XỊN – 3M51R23500AJ / 3M51R23500AH

HẠN CHẾ CỬA TRƯỚC FOCUS 12-20 – BM51A23500AA

HỌNG HÚT FOCUS 1.8-2.0 05 – 4M5G9F991FA / 4M5G9F991EC

HỘP ĐIỀU KHIỂN CỬA FOCUS 2015-2017 – F1ET14B531BG / F1ET14B531BF

HỘP ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ FORD ECOSPORT – AE8Z7Z369F

HỘP SỐ FOCUS 1.5 15-18 THÁO XE – F1FP7000XB

HỘP TÁCH DẦU 2.0 MONDEO FOCUS 1.8 2.0 ESCAPE 2.3 2005-2013 – 3S7G6A785AA / 4M5G6A785HC
HƯỚNG GIÓ KÉT NƯỚC DƯỚI FOCUS 14 – BM518314AC

HƯỚNG GIÓ KÉT NƯỚC TỰ ĐỘNG FOCUS 13 2.0 – BM518475DD

KẸP CHỐNG CAPO FOCUS 14 – AM5116B626AB

KÉT GIẢI NHIỆT DẦU MÁY ECOSPORTS FIESTA FOCUS 1.5 – 7S7G6B856CA

KÉT GIẢI NHIỆT DẦU MÁY FOCUS 2.0 MÁY DẦU – 9M5Q6L625AB / 9M5Q6L625AA / 3M5Q6L625BC / 3M5Q6L625BB

KÉT GIẢI NHIỆT TURBO FOCUS 1.5 – F1F18D048AB

KÉT NƯỚC FOCUS 05 – 12 LD – 3N6H8005AD

KÉT NƯỚC FOCUS 16 ( LD ) – EJ738005AG

KHAY ĐỂ ĐỒ CỐP SAU FOCUS 05-12 – AM59A46506AA32N4

KHOÁ CABÔ CHỐNG TRỘM FOCUS C307F – 3M5116700BC

KHOÁ CAPO FOCUS 05-12 – Ổ KHÓA CẮM CHÌA LIÊN DOANH – 4M5AA16B970LD

KHÓA CAPO FOCUS 05-12 CƠ ( K CHỐNG TRỘM ) – 3M5116700AB / 3M5116700AC

KHÓA NGẬM CAPO FOCUS – Ổ KHÓA CAPO FOCUS 13-15 LD – BM5A16700BG

KHỚP NỐI TRỤC CÁC ĐĂNG MAZDA 2 16 – 18 – DA6A32090C

KHUNG ĐÈN TRẦN FOCUS 05 MONDEO FIESTA – 4M5113733AA34X1/ 3S7113733BB34X1

KHUNG ĐÈN TRẦN FOCUS 10 – 4M5113733AA34X1

KHUNG ỐP ĐÈN TRẦN FOCUS 15-20 – BM51A519C66AB3AM1

KHUNG XƯƠNG ĐẦU XE FOCUS 05-12 ( LD ) – 8M518B041CC / 4M518B041BD / 4M518B041AJ

KHUNG XƯƠNG ĐẦU XE FOCUS 16 – F1EB8B041AB / BM518B041BR

KIM PHUN ECOSPORTS FIESTA FOCUS 15 1.5 XỊN – D5BZ9F593A / D5BG9F593AA

KIM PHUN FIESTA 11 FOCUS 15 – VÒI PHUN NHIÊN LIỆU FIESTA 11 – 8A6G9F593AA

KIM PHUN FOCUS MONDEO 2.0 – 1S7G9F593GA

KIM PHUN MONDEO FOCUS 2.0 GENUNIE – 1S7G9F593GA

KIM PHUN NHIÊN LIỆU FOCUS 1.6 MAZDA 1.6 – BP4W13250

KÍNH CHẮN GIÓ FOCUS 10 LD – AM59A03100BAX

LÁ CÔN FOCUS 1.8 – 3M517550H1B / 3M517550H1C

LAZANG FOCUS – 7JX16 ET50 – AM5J1007EC

LÔ GÔ CA LĂNG – BIỂU TƯỢNG CA LĂNG FOCUS 05 – 4M518216AA

LÔ GÔ CA LĂNG ECOSPORTS FIESTA 15 MONDEO 10 TRANSIT 20 FOCUS 05 – CN158B262AA / 7U5A19H250AA /F85B15402A16AC

LÔ GÔ CA LĂNG FOCUS 05 – 12 XỊN – 4M518216AA

LÔ GÔ TRƯỚC BIỂU TƯỢNG TRƯỚC FOCUS 05 – 4M518216AA

LÒ XO KHOÁ BIỂU TƯỢNG CALĂNG FOCUS 10 – 3M518C161BA

LOA CỬA SAU ECOSPORT FOCUS TRANSIT FIESTA 2015-2019 – AA6T18808CA / 8A6T18808CC

LOA NHỎ FOCUS 2010 – 5M5T18808BC

LỌC DẦU ECOSPORTS FIESTA FOCUS – 7S7Z6731E / 7S7G6714BB
LỌC DẦU FOCUS 15-19 LD – 7S7G6714DA / 7S7Z6731E / 7S7G6714BB / 7S7G6714BA

LỌC DẦU FORD FOCUS 10 MÁY DẦU XỊN – 3M5Q9176AA

LỌC DẦU HỘP SỐ AT FOCUS 1.8 2.0 LASER MAZDA 2 3 6 2.0 PREMACY 323 LD – XS4P7B151AC

LỌC DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG FOCUS – XS4P7B155AC / SAEPA66GF33

LỌC DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG FOCUS 10 FIESTA 11 – XS4P7B155AC

LỌC DẦU MÁY EXPLORER ECOSPORT FIESTA FOCUS – BE8Z6731AB

LỌC DẦU MÁY FOCUS 1.8-2.0 ESCAPE MONDEO TRANSIT – 1S7G6714BA / 1S7E6714BA / EFL910

LỌC DẦU MÁY FOCUS 1.8-2.0 ESCAPE MONDEO TRANSIT – 1S7G6714DA / 1S7E6714BA / AFL4

LỌC DẦU MÁY LASER FOCUS MAZDA 3 MAZDA 2 MAZDA 6 CX5 – B6Y114302T / B63114302AMC

LỐC ĐIỀU HOÀ FOCUS 1.8-2.0 05-12 – 6M5H19D629AB

LỐC ĐIỀU HOÀ FOCUS 1.8-2.0 LD 05-10 – 6M5H19D629AB

LỐC ĐIỀU HOÀ FOCUS 2005-2012 – 6M5H19S629A2G

LỐC ĐIỀU HÒA FOCUS 2014-2020 – BV6N19D629BF

LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA FOCUS 05 – 4M5J19G244AA / 4M5J19G244AA3M

LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA FOCUS 15 – AV6N19G244AA

LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ FOCUS 09 – 15 XỊN – AV619601AD / 7M519601AC

LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ FOCUS 10 – 19 XỊN – AV619601AE / 7M519601AC

LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ FOCUS 15 – AV619601AE / AV619601AD

LỌC GIÓ FOCUS 05-08 VUÔNG – 3M519601AA / 3M519601DF / 7M519601CA

LỌC XĂNG FOCUS ĐỜI TỪ 2016-2018 – 8M519155BE

LỌC XĂNG FOCUS MAZDA 3 2.0 2010 TRONG THÙNG – ZY081335XF

LỌC XĂNG FOCUS MONDEO 2.3 ECOSPORTS 15 – 5M519155AA

LƯỚI BA ĐỜ XỐC TRƯỚC (KHÔNG NẸP) FOCUS 09-12 – 8M5917B968AB / 8M5117B968AC

LƯỚI BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 17 – F1EJ17K945A3C5UAW
LƯỚI BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 17 – F1EJ17K945A3C5UAW
LƯỚI BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOUCUS 10 CÓ NẸP – 8M5917B968BE

LƯỚI BA ĐỜ XỐC TRƯỚC LƯỚI CẢN TRƯỚC FIESTA ( 4 CỬA ) – DK49501T102 / DK49501T1A02

LƯỚI ĐEN BĐX TRƯỚC FOCUS 13 BÓNG CÓ LỖ CẢM BIẾN TIẾN – BM5117K945FE5UAW / BM5Z17K945FA

LƯỚI GIÓ FOCUS 2007 – 5M5117K945AA

MÁ PHANH SAU FOCUS – BV6Z2V200A

MÁ PHANH SAU FOCUS 05-20 ( LD ) – 3M512M008ACNMC

MÁ PHANH TRƯỚC ECOSPORTS 2014 – 2020 XỊN – 7M5Z2V001A / CN1Z2V001A / BV612001B3A

MÁ PHANH TRƯỚC FOCUS 05-20 LD – 7M512K021AA / 7M5Z2V001A

MÁ PHANH TRƯỚC FOCUS 2005 – 2017 MAZDA 3 10 XỊN – 7M5Z2V001A / CV6Z2001A / BV612001B3A

MẶT GƯƠNG FOCUS 10 – 8M5117K740DA / 8M5117K741DA

MẶT GƯƠNG FOCUS 12 – 19 CÓ SẤY CÓ VẠCH LÁI TRÁI LH – BS7117K740GA

MẶT GƯƠNG FOCUS 13 CÓ SẤY CÓ VẠCH LÁI LH LD – 8M5117K741AA

MẶT GƯƠNG FOCUS 2005-2012 LH – 6M5117K741AA

MẶT GƯƠNG FOCUS 2005-2012 RH – 6M5117K740AA

MẶT GƯƠNG FOCUS 2009-2012 RH – 8M5117K740DA

MẶT MÁY FOCUS ECOSPORT FIESTA 1.0 CM5G6C032CB / CM5G6C032CA

MÁY ĐỀ FOCUS 14 LD – 6G9N11000AB

MÁY PHÁT ECOSPORTS FIESTA FOCUS 1.5 1.6 14 – 18 LD – AV6N10300HA / AV6Z10346Y

MÁY PHÁT FIESTA ECOSPORTS FOCUS 1.6 1.5 XỊN – AV6Z10346Y / AV6N10300HA

MÍ ĐÈN GẦM FOCUS 05 – 4M5117E909AF / 4M5117E908AF

MÔ TƠ + HỘP ĐIỀU KHIỂN FOCUS 10 LÁI LH – 7M5T14D218HC

MÔ TƠ BƠM NƯỚC RỬA ĐÈN PHA FOCUS 17 – 6M2113K082AB

MÔ TƠ BƠM NƯỚC RỬA ĐÈN PHA FOCUS 17 – 6M2Z17664A / 6M213K082AB

MÔ TƠ BƠM NƯỚC RỬA KÍNH FOCUS 05 4 CỬA – 1S7117K624DD

MÔ TƠ BƠM NƯỚC RỬA KÍNH FOCUS 08-12 – 1S7117K624FE

MÔ TƠ BƠM NƯỚC RỬA KÍNH FOCUS 2 VÒI – BV6117K624BC / BV6117K624BB

MÔ TƠ BƠM XĂNG FOCUS 05-12-ESCAPE 01-13-5M5J9350CB

MÔ TƠ CHUYỂN SỐ ECOSPORT FIESTA FOCUS – MÔ TƠ ĐIỀU KHIỂN CÀNG CUA HỘP SỐ ECOSPORT FIESTA FOCUS 15 – CN1P7C604AA / AE8Z7C604A / AE8P7C604AC

MÔ TƠ ĐIỀU KHIỂN CỬA TRƯỚC FOCUS 14 LH – BV6N14B531BL

MÔ TƠ GẬP GHẾ FOCUS 10 – 4M51A617D88AA

MÔ TƠ GẠT MƯA FOCUS – 4M5117508AA / 4M5117508AB

MÔ TƠ LÊN KÍNH TRƯỚC FOCUS LH 2013-2018 – 6CP114A389L1B

NẮP BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI FOCUS 2013 – 2018 – BV613R700A / AMEV613R700A

NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ FOCUS 2005-2012 – 3M5H8100AD / DG938101AA / LF5015205A

NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ RANGER FIESTA FOCUS MONDEO 10 – 3M5H8100AD / LF5015205A

NẮP BÌNH XĂNG FOCUS 2005-2012 – 6G919030AD
NẮP BỊT TRÊN BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 16 – F1EZ17A900AC / F1EB17A989ABXUAA

NẮP CHE HỘP ẮC QUY FOCUS NẮP ĐẠY ẮC QUY FOCUS 05 – 12 – 7M5110A659AB –

NẮP CHỤP BA ĐỜ XỐC SAU MIẾNG DƯỚI DÀNH CHO FOCUS 2014-2018 – F1EJ17K950B3D

NẮP CHỤP CẦN GẠT MƯA KÍNH HẬU FOCUS 10 – 4N51T04178AC / 4N51T04178AB

NẮP CHỤP CẦN GẠT MƯA TRƯỚC

NẮP CHỤP CẦN GẠT MƯA TRƯỚC FOCUS MONDEO FIESTA EXPLORER TRANSIT

NẮP CHỤP LỖ KÉO TRƯỚC FOCUS 08 – 12 – 8M5117A989ABXWAA

NẮP CHỤP Ổ KHÓA VÔ LĂNG FOCUS 15 – BM513L534AB3ZHE / 7S713L534AA3ZHE

NẮP CHỤP VÒI PHUN RỬA ĐÈN PHA FOCUS 13 LH RH – BM5113L019ADXWA / BM5113L018ADXWA

NẮP CHỤP VÒI PHUN RỬA ĐÈN PHA FOCUS 15 – F1EZ13L018AL / F1EZ13L018AM

NẮP ĐẬY LỖ KÉO BA ĐỜ XỐC FOCUS 2007 – 6M5Y17A989ABLD

NẮP ĐẬY VÒI RỬA ĐÈN PHA FOCUS 2015 LH RH – F1EB13L019AAXUAA / F1EB13L018AAXUAA

NẮP ĐÈN GẦM PHẢI CÓ ĐÈN GẦM FOCUS 08 – 4M5119952AE / 4M5119953AE

NẮP ĐỔ DẦU PHANH MONDEO TRANSIT FOCUS XỊN – 6M512162AA

NẮP GIÀN CÒ ECOSPORTS FIESTA FOCUS 11-20 – 4M5Z6582E / 4M5G6M293CM / 4M5G6M293CL

NẮP GIÀN CÒ FOCUS 1.8 KHÔNG LỖ XOAY CAM BẰNG SẮT – 5S6G6M293BB

NẮP GIÀN CÒ FOCUS 10 MONDEO 2.0 10 – 5S6G6M293AL

NẮP GIÀN CÒ FOCUS 15 2.0 – CM5E6K271AN / CM5E6K271AL

NẮP GIÀN CÒ FOCUS 15 2.0 – CM5E6K271AM / CM5Z6582N

NẮP HỘP ĐEN TRÊN FOCUS 05- 15 – AV6112A532AC

NẮP NHỰA BỊT CÁNH CỬA ECOSPORT FIESTA FOCUS RANGER EVEREST 11-21 – W710048S300

NẮP NHỰA BỊT CÁNH CỬA FOCUS 12-19 – W710048S300

NẮP TRÊN HỘP CẦU TRÌ FOCUS 09-12 – 6M5T14A076BB

NẾN SẤY – BUGI SẤY TDCI – 3M5Q6M090AC

NẸP BA ĐỜ XỐC SAU FOCUS 2005-2008 BÊN PHẢI RH – 5M5117C772AC

NẸP CA BÔ FOCUS 10 – P8M518666AD / 8M518666AD

NẸP CỘT KÍNH CHẮN GIÓ FOCUS 15 – BM51A03194AD / BM51A03195AD

NẸP NGOÀI CHÂN KÍNH CỬA SAU FOCUS 13 – 19 TRÁI LH – BM51A25605BN

NẸP NGOÀI CHÂN KÍNH CỬA TRƯỚC FOCUS 12 – 19 LÁI LH – BM51A20563BK

NẸP NGOÀI CHÂN KÍNH FOCUS 05-12 TRƯỚC BÊN PHỤ RH – 4M51A20562AJ / 4M51A20562AH / 4M51A20562AG / 4M51A20562AF / 4M51A20562AE

NẸP NGOÀI CHÂN KÍNH FOCUS 16 CỬA SAU RH ĐEN – BM51A25604AK

NẸP NGOÀI CHÂN KÍNH TRƯỚC FOCUS 05-12 LH RH – 4M51A20563AJ / 4M51A20562AJ
NGÕNG MAY Ơ TRƯỚC FOCUS 13-20 – AV613K171DAC / AV613K171DAB

NGÕNG MOAY Ơ SAU PHẢI RH FOCUS 2013-2018 – BV615A968CC

NHÔNG CAM HÚT FIESTA ECOSPORT FOCUS BÁNH RĂNG CAM HÚT FIESTA ECOSPORT FOCUS 14-18 – 4M5G60524CG

NHÔNG CAM XẢ FIESTA ECOSPORT FOCUS BÁNH RĂNG CAM XẢ FIESTA ECOSPORT FOCUS 14-18 – 4M5G6C524ZA / 4M5G6C524YG
NỞ CÀI TÁP PI CỬA RANGER EVEREST FOCUS ECOSPORTS – W713297S300

NÚM PHUN NƯỚC RỬA KÍNH FOCUS 07 – 4M5117666AD

NƯỚC LÀM MÁT L405F MÀU VÀNG – WSSM97B44DC / AVC3D1LV4L

NƯỚC SÚC RỬA GIÀN NÓNG ( 800K/1 THÙNG 24 LON ) – 2005719232

Ổ KHÓA CAPO FOCUS 10 – 4M5118046AB / 4M5AA16B970AB

Ổ KHÓA NGẬM FO 2.0 TRƯỚC RH LH ( 10 ZẮC ) – 3M5AR21812MR / 3M5A R21812MT / 3M5AR21813MR / 3M5AR21813MT

Ổ KHÓA NGẬM FOCUS – CƠ CẤU KHÓA CỬA SAU LÁI LH FOCUS 05 – 12 LD 4 GIẮC – 4M5AA26413BD

Ổ KHOÁ NGẬM FOCUS 1.8 TRƯỚC RH LH( 6 ZẮC ) – 3M5AR21812AL / 3M5AR21813ES

Ổ KHÓA NGẬM SAU FIESTA FOCUS ECOSPORT RANGER SAU LÁI FH 4 ZẮC – 8A6AA26413AK / 8A6AA26413AG / AM5AR26413AF / 8A6AA26413AF

Ổ KHÓA NGẬM SAU FIESTA FOCUS ECOSPORT RANGER SAU PHỤ FR 4 ZẮC – 8A6AA26412AK / 8A6AA26412AG / 8A6AA26412AJ

Ổ KHÓA NGẬM SAU FOCUS MONDEO 2.3 10 PHỤ RH 6 GIẮC – 4M5AA26412BD

Ổ KHÓA NGẬM TRƯỚC FIESTA FOCUS RANGER ECOSPORT 5 ZẮC TRƯỚC PHỤ FR – 8A6AA21812BK / 8A6AA21812BG / 8A6AA21812BF / DK4959YE5E

Ổ KHÓA NGẬM TRƯỚC FIESTA FOCUS RANGER ECOSPORT TRƯỚC LÁI FL 5 GIẮC – 8A6AA21813AK / 8A6AA21813AG / 8A6AA21813AF / DK4959YE6E

ỐNG DẪN GIÓ VÀO BẦU LE FOCUS – 7M519E635AD

ỐNG DẪN GIÓ VÀO BẦU LE FOCUS 05 – 7M519E635AD

ỐNG DẪN NƯỚC RỬA KÍNH CÓ NẮP FOCUS 16 – BM5Z17A605B / BM5117C615AD

ỐNG THU HỒI HƠI XĂNG FOCUS – 3M519D289AF

ỐP BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 17 LH RH – F1EJ17627A3AXUAA / F1EJ17626A3AXUAA

ỐP BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 17 RH XỊN – F1EJ17626A3AXUAA

ỐP BA ĐỜ XỐC TRƯỚC GIỮA FOCUS 17 – F1EJ17F017A3CXUAA

ỐP BA ĐỜ XỐC TRƯỚC GIỮA FOCUS 17 XỊN – F1EJ17F017A3CXUAA

ỐP BA ĐỜ XỐC TRƯỚC MIẾNG DƯỚI FOCUS 15-19 – F1EZ17626C

ỐP CHÂN KÍNH CHẮN GIÓ FOCUS 09 – 8M51A02216AC

ỐP CỬA TRƯỚC PHẢI TRÁI RH LH FOCUS – 4M51A23408AH3YYW / 4M51A23409AH3YYW

ỐP DƯỚI BA ĐỜ XỐC TRƯỚC ỐP CẢN TRƯỚC DƯỚI FOCUS 2013 BÊN LÁI LH – BM5117627AB / CP9Z17626B

ỐP DƯỚI BA ĐỜ XỐC TRƯỚC ỐP CẢN TRƯỚC DƯỚI FOCUS 2013 BÊN PHỤ RH – BM5117626AB / CP9Z17626A

ỐP ĐÈN GẦM FOCUS 07 K ĐÈN GẦM – 7M5115A245BADF / 7M5115A246BADF

ỐP ĐÈN GẦM FOCUS 13 RH MẠ – BM5119952CB / CP9Z17E810C

ỐP ĐÈN GẦM FOCUS ỐP ĐÈN SƯƠNG MÙ FOCUS 15 RH ĐEN NGANG – F1EB15A298AA / F1EZ15266A

ỐP ĐÈN GẦM TRƯỚC FOCUS ỐP CẢN TRƯỚC 10 LH 8M51R19953AE5ZCT

ỐP ĐÈN GẦM TRƯỚC FOCUS ỐP CẢN TRƯỚC 10 RH 8M51R19952AE5ZCT

ỐP ĐÈN SƯƠNG MÙ FOCUS 15-19 RH ĐEN – F1EJ15A298A3B5UAW

ỐP ĐÈN SƯƠNG MÙ FOCUS 2015 MẠ – F1EB15A298BC / F1EB15A299BC

ỐP ĐÈN TRẦN FORD FOCUS 2016

ỐP GƯƠNG FOCUS 13- 19 LH – BM5117K747ABXWAA / BM5117K746AAXWAA

ỐP GƯƠNG FOCUS GÁO GƯƠNG FOCUS 10 BÊN PHỤ – 8M5117K746DA

ỐP GƯƠNG FORD FOCUS 05 5 CỬA – 5M5117K747BA / 5M5117K746BA

ỐP NHỰA TRỤ CỬA NGOÀI SAU TRÁI PHẢI FOCUS – 4M51A254A43AK / 4M51A254A42AK

ỐP PAVOLE – ỐP SƯỜN DƯỚI FOCUS 18 PHỤ RH – CP9Z5810176B / BM51A10154AL

ỐP TAM GIÁC CHÂN GƯƠNG LH FOCUS 2017 – BM51A16003BF

ỐP TAM GIÁC CHÂN GƯƠNG NGOÀI FOCUS 05 – 4M51A16003AG / 4M51A16004AD

ỐP TAM GIÁC CỬA GIÓ BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 13 PHẢI RH ĐEN BÓNG – BM5Z17K946CA / BM5117K946CF5UAW

ỐP VÀNH CẢM BIẾN CHÂN GƯƠNG TRONG XE FOCUS 17 LÁI LH – BM51A03515AF3JA6

PHANH CÀI MÁ PHANH SAU ECOSPORTS FOCUS 05-20 – 2T142L051CA

PHANH CÀI MÁ PHANH TRƯỚC FOCUS 10 ECOSPORTS 14 – 20 – 3M512B468AA / 3M5Z2B486AA

PHAO BÁO XĂNG FOCUS 1.8 2.0 AT – 3M519H307AV

PHỄU ĐỔ THÙNG XĂNG FOCUS 05-12 HATBACK – 4M51A27936BB –
PHÍM VÔ LĂNG FOCUS 13-15 BÊN PHẢI – AM5T14K147BA

PHÍM VÔ LĂNG FOCUS 13-15 BÊN TRÁI – AM5T14K147AA

PHỚT CAM ECOSPORTS 1.5 FIESTA FOCUS 1.6 – C60510231 / 4M5G6K292CB

PHỚT CẦN ĐI SỐ FOCUS MT 05 -10 ECOSPORTS FIESTA 15 – 98WT7288A2A / C20217712A

PHỚT ĐẦU ACƠ ECOSPORTS FOCUS FIESTA – IB5 – 96WT7048A9A / 96WT7048A3A

PHỚT ĐẦU HỘP SỐ ECOSPORTS FIESTA FOCUS 16 POWERSHIFT – 9009065860-5432-123

PHỚT ĐẦU TRỤC CƠ 1.8-2.0 – CM5Z6700C

PHỚT ĐẦU TRỤC CƠ ECOSPRTS FIESTA FOCUS 1.5 1.6 15 – YS6G6700A9A / YS6Z6700A

PHỚT ĐUÔI TRỤC CƠ FOCUS MONDEO ESCAPE TRANSIT- 1S7G6K318AF / 1S7G6A321AA

PHỚT GHÍT HÚT FOCUS 1.8 2.0 MONDEO 10 EXPLORER 16 ESCAPE 05 XỊN – 3S4G6A517AA / 3S4Z6571A / L80710155

PHỚT GHÍT HÚT FOCUS ESCAPE 2.3 1.8 2.0 XỊN L80710155 / 3S4Z6571A

PHỚT GHÍT XẢ FOCUS 1.8 2.0 MONDEO 10 EXPLORER 16 XỊN – 1S7G6A517BH / 1S7Z6571A / 1S7Z6571EA

PHỚT GHÍT XẢ FOCUS 1.8 2.0 XỊN – 1S7G6A517BG / 1S7Z6571EA

PHỚT GHÍT XẢ FOCUS ESCAPE 2.3 1.8 2.0 XỊN LF01101F5 / 1S7Z6571A

PHỚT LÁP FOCUS 1.8 ECOSPORTS FIESTA MT – XS6R3K169CA

PHỚT LÁP FOCUS 2.0 AT 2005-2012 – 3S4P7H260AA

PISTON + TAY BIÊN + XÉC MĂNG 1.8 – 1S7J6100CB

PISTON FOCUS 1.8 COS 0 LD – 1S7G6K100CH1

PISTON FOCUS MAZDA 3 1.6 05-12 XỊN – Z6Y611SA0 / Z6Y111SA0B

PULY TRỤC CƠ FOCUS 2.0 2012 2013 2014 – CM5Z6312G / CM5E6316EA

QUẢ ĐẤM ĐI SỐ FOCUS MT 08-12 – 3M5R7217AB2

QUẠT GIÀN NÓNG + KÉT NƯỚC FOCUS 1.6 2012-2019 – BV618C607KC / CV6Z8C607R

QUẠT GIÓ GIÀN LẠNH (MANUAL) – 3M5H18456AD

QUẠT GIÓ GIÀN LẠNH (MANUAL) FOCUS – 3M5H18456AD

QUẠT KÉT NƯỚC FOCUS 1.5 18 LD – EJ738C607AF

QUE THĂM DẦU FORD FOCUS 2.0 2014 – CP9Z6750B

RAY TRƯỢT CẦN ĐI SỐ FOCUS 07 AT – 5M5P7C444AB

RƠ LE 40 AMP RANGER BT50 ECOSPORTS FOCUS 16 – UCY267YU0 / 5M5T14B192CA

RƠ LE 5 CHÂN FOCUS MONDEO TRANSIT – F57B14B192AA

ROTUYN CÂN BẰNG SAU FOCUS 12-19 XỊN – BV615C486BAE / BV615C486BAC / BV615C486BAB / BV615C486BAA

ROTUYN CÂN BẰNG SAU FOCUS 15-18 -BV615C486BAE

ROTUYN CÂN BẰNG SAU MONDEO 2.3 08-13 LD – 6G915C486XAB

ROTUYN CÂN BẰNG TRƯỚC FOCUS 05-17 – AV613B438BA

ROTUYN CÂN BẰNG TRƯỚC FOCUS 05-17 – AV613B438BA / AV613B438AA / 3M513B438AC / 3M513B438AB

ROTUYN LÁI NGOÀI FOCUS 05-20 LIÊN DOANH LH RH – 5M513290BA / 5M5Z3A130A

ROTUYN LÁI TRONG FOCUS 05-17 XỊN – 3M513L519AB

ROTUYN LÁI TRONG FOCUS 05-17 XỊN – 3M513L519AB

ROTUYN LÁI TRONG FOCUS 15 – 19 XỊN – AV6C3L519BA / AV6C3L519AA

ROTUYN LÁI TRONG FOCUS LIÊN DOANH 2005-2017 – 3M513L519AB

ROTUYN TRỤ DƯỚI FOCUS 10 – LBFD005

ROTUYN TRỤ ĐỨNG FOCUS 2009 – 2012

ROTUYN TRỤ ĐỨNG FOCUS 2012 – 2019

TAI CÀI BA ĐỜ XỐC FOCUS 08-12 LH LD – 8M5117D959LD

TAI CÀI BA ĐỜ XỐC SAU FOCUS 16-20 4 CỬA – F1EB17E851HA / F1EZ17D943G / F1EB17E850HA

TAI CÀI VÒI BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH FOCUS 16 – BM5117C625AB

TAI XE FOCUS 10 RH LH LD – PP8N41A16008BC / P8N41A16009AB

TAI XE FOCUS 13 – 19 RH – PHỤ LD – PBM51A16008AE

TAI XE FOCUS 13-19 – BÊN LÁI LH – LD – PBM51A16009AE / PBM51A16009AF

TĂM BÔNG GIẢM SÓC SAU ECOSPORTS FOCUS FIESTA MAZDA 2 – CN155K570A2A

TĂM BÔNG GIẢM SÓC TRƯỚC FOCUS 2014 XỊN – BV613K100DA

TĂNG CAM ECOSPORTS FIESTA FOCUS – BE8Z6K254A

TĂNG CAM ECOSPORTS FIESTA FOCUS 15 – BE8Z6K254A / 5M5G6K254AB

TĂNG CAM FOCUS ESCAPE MAZDA 6 1.8 – 2.0 – 2.3 – 1S7G6K254AE

TĂNG CUROA TỔNG FOCUS 1.8 – 2.0 05 – 12 XỊN – 3M5Q6A228AD / 3M5Q6A228AE
TĂNG TỔNG FOCUS 1.5 18 – DS7G6A228AA

TĂNG TỔNG FOCUS 1.8 2.0 LD – 3M5Q6A228AD / 3M5Q6A228AE

TĂNG TỔNG FOCUS 13-15 2.0 XỊN – CM5E6A228AB

TĂNG TỔNG FOCUS 2.0 2014 LD – CM5E6A228AB

TÁP BI CỬA HẬU FOCUS 10 5 CỬA – 4M51A40411AK3YYW

TÁP BI TRẦN XE FOCUS 16 – 19 5 CỬA – BM51A51916BDB3AM1 / BM51A51918BDDW

TÁP LÔ FORD FOCUS 15-20 – F1EBA04305GB35B8

TAY BIÊN (TAY DÊN, THANH TRUYỀN) FOCUS 1.8-2.0 2005-2012 – 1S7G6200AH – 1S7G6200AG

TAY MỞ CỐP FOCUS 15 5 CỬA – BM5119B514AF

TAY MỞ CỬA NGOÀI FOCUS 05- 18 ĐOẠN DÀI LD – 3M51R22404ACXWAA
TAY MỞ CỬA NGOÀI FOCUS 05-18 ĐOẠN NGẮN LD – 3M51R218B08ABXWAA / 3M51R218B08ABXXAC

TAY MỞ CỬA NGOÀI FOCUS 16 DÀI TRƯỚC PHỤ RH – BM51226A40ABXXAC

TAY MỞ CỬA NGOÀI FOCUS 16 NGẮN TRƯỚC PHỤ RH – AM51U218B08AAXWAA

TAY NẮM CẦN ĐI SỐ FOCUS 1.8 10 4F27E KHÔNG LỖ – 5M5P7K327CA
TAY NẮM CẦN ĐI SỐ FOCUS IB5 MT – 3M5R7217AC

TAY NẮM CẦN SỐ FOCUS 2.0 AT CÓ LỖ – 8M5P7K327AA

TAY NGẢ LƯNG GHẾ FOCUS 05-12 LH RH – 5M51F600D15BA33T3 / 5M51F600D15AA33T3

TAY TRƯỢT GHẾ FOCUS 2005-2012 RH – 4M51A61735AA2N4A
TAY TRƯỢT GHẾ FORD FOCUS LH – 4M51A61735AA33T3

THANH GIẰNG NGANG SAU FOCUS 05 – 98AG5K743AF

THANH GIẰNG NGANG SAU FOCUS 12 – 19 THẲNG – AV615K743BA

THANH GIẰNG NGANG SAU TRÊN FOCUS 05-11 MAZDA 3 04-12 CONG – 1M515500AC

THƯỚC LÁI FOCUS DẦU 1.8-2.0 05-08 – 5M513A500AG / 6M513A500AD

THƯỚC THĂM DẦU FIESTA FOCUS – YS6G6750BC / C20110450

THƯỚC THĂM DẦU FOCUS 2.0 2014 – CP9Z6750B

TIẾP ĐIỂM Ổ KHOÁ ECOSPORTS FOCUS – AA6T11572AA / 98AB11572BG

TỔNG CÔN 2.0 FOCUS, MAZDA 3 2005-2012 – 3M517A543AG
TỔNG CÔN FOCUS 05 – 19 XỊN – 3M517A543AE / BV617A543AA

TỔNG PHANH MAZDA 3S 2008-2013 – HH29939

TRỞ QUẠT FOCUS 1.8 10 – 5M519A819AA
TRỞ QUẠT KÉT NƯỚC FOCUS 2.0 2014 – 8G138C609YZ

TRỤC CAM XẢ / HÚT MONDEO FOCUS 2.0 1.8 ESCAPE 2.3 – 3S7G6A272AA / LF1712441 / 3S7G6A271BA / LF1712421
TRỤC CAM XẢ FOCUS ECOSPORTS FIESTA 1.5 1.6 LD – 4M5Z6250G /4M5G6A269C9A

TRỤC CAM XẢ FOCUS ECOSPORTS FIESTA 15 1.5 – 4M5Z6250G / 4M5G6A269C9A

TÚI KHÍ FOCUS – TÚI KHÍ VÔ LĂNG FOCUS 13-15 LÁI LH – EM51R042B85BA3ZHE
TÚI KHÍ FOCUS 02-12 BÊN PHỤ RH – 6M51A042B84AF

TÚI KHÍ GHẾ FOCUS 13 – 19 – AM51R611D11AE / AM51R611D10AE
TÚI KHÍ PHẢI FOCUS 15 – BM51A044A74AD

TÚI KHÍ TAPLO FOCUS 02-12 BÊN PHỤ RH – 6M51A042B84AF

TÚI KHÍ TRẦN XE FOCUS 13-20 – BM5114K158AG / BM5114K159AG

TÚI KHÍ VÔ LĂNG – TÚI KHÍ LÁI FOCUS 15 LD – F1EBA042B85BC3ZHE

TÚI KHÍ VÔ LĂNG 4 CHẤU FOCUS 08 – 4M51A042B85CG3ZHE

TÚI KHÍ VÔ LĂNG FOCUS 12 – 15 LH – EM51R042B85BA3ZHE

TURBO ECOSPORTS FIESTA FOCUS 1.0 – CM5G6K682GE / CM5Z6K682L

TUY Ô 3 CHẠC BÌNH NƯỚC PHỤ FOCUS 14 – AV618C351DC / AV618C351DB

TUY Ô 3 CHẠC KÉT NƯỚC DƯỚI FOCUS 08 2.0 XỊN – 3M5H8286CM

TUY Ô BẦU TRỢ LỰC PHANH FOCUS 05 – 12 2.0 TDCI – 3M512420GN

TUY Ô BÌNH NƯỚC PHỤ FOCUS 1.6 15 – BV618K012CD

TUY Ô BÌNH NƯỚC PHỤ NGẮN FOCUS 15 XỊN – BV618C012BA
TUY Ô CAO ÁP TRỢ LỰC LÁI FOCUS 05 – 9M513A212AC / 6M513A212AA / 3M513A212EK

TUY Ô DẦU VÀO KÉT SINH HÀN FOCUS 16 – GV6Z7R081F / GV6P7H420AB / F1FZ7R081E / F1FP7H420AD

TUY Ô HƠI THỪA ( CỔ HÚT ) FOCUS 1.8 2005-2009 – 4M5G6C662FB

TUY Ô KÉT NƯỚC DƯỚI FOCUS 05 – 12 – 3M5H8286DH

TUY Ô KÉT NƯỚC TRÊN FOCUS 05 – 12 – 3M5H8260EK

TUY Ô LỌC XĂNG FOCUS 2014-2018 – AV619289DB

TUY Ô NƯỚC BÌNH NƯỚC PHỤ FOCUS 14 MÁY 2.0 -BV618K012KF

TUY Ô NƯỚC LÀM MÁT VÀO KÉT DẦU FOCUS 15 – 7M518274JC

TUY Ô NƯỚC SƯỞI ( DÀI ) FOCUS – FV4118K580AD / BV6118K580GE / F1F118K580WA

TUY Ô NƯỚC SƯỞI DÀI FOCUS 13-20-BV6118K580FB

TUY Ô NƯỚC SƯỞI FOCUS 05-12 NGẮN – 3M5H18C553YH

TUY Ô NƯỚC SƯỞI FOCUS 14 1.6 ( NGẮN ) – BV6118K579FD

TUY Ô NƯỚC SƯỞI FOCUS 15 1.6 DÀI – BV6118K580FF / BV6118K580FE

TUY Ô NƯỚC SƯỞI FORD FOCUS 05- 20 – 3M5H18C553YH/BV6118K579YD

TUY Ô PHUN NƯỚC RỬA KÍNH FOCUS 05-12 – 4M5117K605AH

TUY Ô THÔNG HƠI HỘP TÁCH DẦU FOCUS ỐNG HƠI THỪA FOCUS 05-12 – 6G9G6758AA / 3S7G6758AA

TUY Ô TỪ CỤM CHIA NƯỚC ĐẾN MÁY FOCUS 16 – F1F18B504DK / F1F18B504DJ

TUY Ô TURBO ỐNG GIÓ TURBO TRANSIT 05 – 2C166C646AB

TUY Ô VÒI PHUN NƯỚC RỬA ĐÈN PHA FOCUS 14 – BM5113K140AC

TUY Ô XĂNG FOCUS 05-12 – 3M519A322AG / 3M5G9A322AG –

TUYÔ BÌNH NƯỚC LÀM MÁT FOCUS 10 – 3M5H8C012ML

TUYÔ KÉT NƯỚC TRÊN FOCUS – 3M5H8260EK

TUYÔ NƯỚC SƯỞI TỪ BÌNH RA ( DÀI ) FOCUS – 5M518274AD

TY CHỐNG CỐP FOCUS 10 – 8M51A406A10AC

TY CHỐNG CỐP SAU FOCUS 05-08 SEDAN LD – 5M51F406A10AB / 5M51F406A10AC

TY CHỐNG CỐP SAU FOCUS 13-18 5D LD – BM51A406A10CA

TY CHỐNG CỐP SAU FOCUS 2013 5D – BM51A406A10CA

TY CHỐNG CỐP SAU FOCUS 5 CỬA 12 – 15 LD – 8M51A406A10ACLD

TY KHÓA CAPO FOCUS 10 – 4M5AA16B970AA
TY KHÓA CAPO FOCUS 10 ĐỒNG – 4M5AA16B970AB

TỲ TỔNG FOCUS 05 MAZDA 3 1.6-2.0 04-14 MAZDA2 MAZDA6 2003 TW – ZJ0115940

TỲ XÍCH BƠM DẦU THẲNG 2 LỖ FOCUS MONDEO ESCAPE MAZDA 6 03-07 – 1S7G6M256CD

TỲ XÍCH CAM FOCUS 1.8 2.0 MONDEO 05 – 1S7G6K297BF

VAN ĐÓNG NGẮT HƠI MÁY FOCUS 05 – 11 – BS7E9J559AA

VAN KHÔNG TẢI MAZDA 3 FOCUS 1.6 07 – ZJ0120660

VAN PVC VAN CHÂN KHÔNG VAN THÔNG HƠI ESCAPE FOCUS MAZDA 6 04 – L32513890A

VAN THU HỒI HƠI XĂNG FOCUS – C1BZ9C915A / C1B19G866AA

VAN TUẦN HOÀN KHÍ XẢ FOCUS – 1S7G9D475AL

VAN TUẦN HOÀN KHÍ XẢ FOCUS – 1S7G9D475AL

VÀNH CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH FOCUS 15 – AM5T15K871CEXUAA

VÀNH ĐÈN – ỐP ĐÈN GẦM FOCUS 07 CÓ ĐÈN GẦM – 7M5115A245BA / 7M5115A246BA

VÀNH TỪ Ổ KHÓA ĐIỆN FOCUS 09 – 18 – 6E5T15607CA / 2S6T15607BC

VÍT CÀI TÁP BI FOCUS – W709004S300

VÍT CÀI TAPPI FOCUS – VITCAI

VỎ HỘP ĐEN FOCUS 2015 TRƯỚC XỊN – F1F112A659AE

VỎ HỘP ĐEN FOCUS 2015-2019 SAU – F1F112A532AB

VỎ HỘP PCM FOCUS 10 – AV6112A659AE
VỎ VAN HẰNG NHIỆT FIESTA ECOSPORTS FOCUS – BE8Z8592B / 2S6G9K478BD

VỎ VAN HẰNG NHIỆT FIESTA ECOSPORTS FOCUS – BE8Z8592B / 2S6G9K478BD

VÒI PHUN NƯỚC RỬA ĐÈN PHA FOCUS 12 PHẢI TRÁI – BM5113L014AC / BM5113L015AC

VÒI PHUN RỬA ĐÈN PHA FOCUS 15 – 19 – F1EB13L014AA / F1EB13L015AA

VÒI PHUN RỬA ĐÈN PHA FOCUS 16-20 RH – F1EB13L014AA

VÒM CHẮN BÙN TRƯỚC PHẢI – 5M5116114AA

VÒNG ĐỆM FOCUS 05-18 – 3M515K751AF

XÉC MĂNG 1.5 ECOSPORT FIESTA FOCUS 15 – DS7G6148AA

XÉC MĂNG 1.5 ECOSPORTS FIESTA FOCUS – DS7G6148AA

XÉC MĂNG CỐT 0 MÁY 1.8 FOCUS 2005-2012 – 1S7J6148AA

XÉC MĂNG FOCUS 1.8 05 – 12 LD – 6M516148AA

XÉC MĂNG FOCUS 1.8 05-12 XỊN – 1S7J6148AA / 6M516148AA / 6M516148BA

XÉC MĂNG FOCUS 2.0 2005-2012, MONDEO 2.0 2003-2007 COS0 – 6M516148BA

XÉC MĂNG FOCUS MAZDA 3 1.6 05 – ZYY211SC0

XÉC MĂNG FOCUS MAZDA 3 1.6 05 – ZYY211SC0

XÉC MĂNG FOCUS MONDEO 2.0 CỐT 0 XỊN – 1S7J6148BA

XÍCH CAM FOCUS 1.8 2.0 ESCAPE 2.3 MAZADA 6 2.3 – 1S7G6268BC

XƯƠNG BA ĐỜ XỐC FOCUS 18 – F1EB17E778FA

XƯƠNG BẮT TAY MỞ CỬA NGOÀI TRƯỚC FOCUS 05 – 3M51R224A37AE / 3M51R224A36BF

XƯƠNG ĐẦU CHASSY FOCUS 05-12 LD – 3M51R10922AM

XƯƠNG ĐẦU XE FOCUS 13-18 – BM51A10922BE

XƯƠNG ĐỠ KÉT NƯỚC FOCUS 05 – 12 LD – 3M5H8A297JJ

XƯƠNG GIA CỐ BA ĐỜ XỐC TRƯỚC FOCUS 10 – 8M5117E778AE

XƯƠNG TAY CỬA – THANH TĂNG CỨNG TAY CỬA NGOÀI TRƯỚC FOCUS 16 RH PHỤ – BM51A224A36EC

XUPAP HÚT ECOSPORTS FIESTA FOCUS 15 1.5 XỊN – 1S4G6507FA / 1S4G6507CB

XUPÁP HÚT EXPLORER MONDEO TRANSIT FOCUS 1.8 – 1S7G6507D7G / 1S7G6507DG

XUPAP XẢ – XU PÁP HÚT FOCUS 1.6 ECOSPORTS FIESTA1.5 15 – 1S6G6505FA / 1S6G6505BA / 1S4G6507FA / 1S4G6507CB

XUPAP XẢ ECOSPORTS FIESTA FOCUS 15 1.5 XỊN – 1S6G6505FA / 1S6G6505B9A

XUPAP XẢ FOCUS 1.6 ECOSPORTS1.5 – 1S6G6505F
Ụ TÙNG FORD FOCUS

XUPÁP XẢ FOCUS 1.8 – 1S7G6505D7F / 1S7G6505DF

XUPAP XẢ MONDEO ESCAPE TRANSIT FOCUS 2.0 – 1S7G6505C7F /1S7G6505CF

 

 

 

 

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phụ tùng chính hãng Ford Focus”