Phụ tùng Điện lạnh Ford Ranger

Product Description

Phụ tùng Điện lạnh Ford Ranger

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời , Ranger,BT50 2012 – 2018 – AU5T12A647AC

Dàn lạnh , Ranger, BT50 2012 – 2017 – UC9P61210 – EB3Z19860F

Hộp điều khiển túi khí , Ranger 2018 2.0 – JB3Z14B321K

Cảm biến gió , Ranger,Everest 2.0 2018 – 2022 – JX6Z12B579A

Cảm biến kích nổ, Ranger,Everest 2.0 – L1TZ14B004A

Hộp GEM , Ranger,BT50 2012 – 2016 – DB3Z14A068U

Tiếp điểm đề, Ranger,Everest 2003 – 2011 – UM4966151

Van định lượng bơm cao áp, Ranger , Everest 2009 – 2010 – 0928400715

Ly tâm quạt két nước ,Ranger,Everest 2.0 2018 – 2021 – JB3Z8A616A

Két làm mát turbo, Ranger 2018 2.0 – JB3G6K775AC

Cảm biến kích nổ , Ranger, BT50 2013 – 2018 – 9L3Z14B345A – UC9P57K1X

Rơ le xi nhan, Ranger 2001, Mazda 6 2003 – GJ6A66830

Công tắc lên kính đơn , Ranger,Laser – GE4T66370A

Tiếp điểm đề , Ranger 2001 – 2002 , Premacy – GE4T66151

Cảm biến khoảng cách trước, Ranger 2015 – 2016 – EM2T15K859AA538P

Hộp điều khiển túi khí , Ranger 2015 – 2016 – EB3T14B321EG

Tuy ô nước sưởi, Ranger 3.2 – EB3G9Y438BA

Tuy ô nước sưởi xuống két giải nhiệt, Ranger 2015 – 2016 – EB3G7H255BG

Két nước, Ranger,BT 50 2013 – 2018 – 1D0715200A

Két nước MT , Ranger 2001 – 2011 – WLVD15200C

Hộp điều khiển túi khí , Ranger 2012 – 2016 – AB3914B321AH

Cụm quạt dàn lạnh, Ranger,Everest – 2007 – 2008 – UA7G61140

Dây ga , Ranger , Everest 2001 – 2006 – UJ0841660E

Cảm biến nhiệt độ nước, Ranger,Laser – B59318840A

Van chân không, Ranger , Everest 2010 – WE0113726

Hộp báo khoảng cách,Ranger 2016 WT – EB3T9G768AE

WL8118701B,Hộp điều khiển sấy,Ranger,Everest 2001-2006

UC9P61B60,AB3919E616AA,Mô tơ cửa gió điều hòa,Ranger,BT50 2014-2020

AB3919E616BA,Mô tơ cửa gió điều hòa trong táp lô,Ranger,BT50 2012-2014

AB396C301CB,Dây tổng 3.2 – 7PK3103,Ranger,BT50 2014-2018

AB3919N619BA,lọc gió điều hòa,Ranger, BT50 2012 – 2020

van tuần hoàn khí xả Ranger,Everest 2007-2012 – WE1520300

UH7132490C,Tuy ô cao áp trợ lực lái Ranger,Everest 2001-2006

U21213480,Bơm tay ,Ranger,BT50 2012-2014

Cảm biến ABS trước L+R,Ranger, Everest 2007-2008 – UM534370XA – UM534373XA

Y70118650,Rơ le sấy,Ranger,Everest 2001-2008

WL8113ZA0,Bơm tay,Ranger, Everest 2001-2006

WE0112205,Dây cam,Ranger,Everest 09-12

US5355430,Đồng hồ táp lô,Ranger,Everest 2005

máy phát Ranger,Everest 2001-2008 – WL9118300

Dây điều hòa Ranger,Everest 2009-2012 – WLBC15908T

Dây điều hòa Everest ,Ranger 2001-2006 – WL8115908AMC

UE8D66350,Công tắc lên kính tổng ,Ranger, Everest 2009-2011,

Đồng hồ táp lô Ranger, Everest 07-08-UA7L55430A

Mô tơ gài cầu trước Ranger; BT50 12-14-U5A117YC0

Bánh răng công tơ mét (xe 1 cầu),Ranger Everest-R51417400

Sâu công tơ mét (xe 2 cầu) Ranger, Everest-M5AC17400

Két làm mát dầu số tự động AT Ranger 2015-2018-JB3Z7A095B

Van tuần hoàn khí xả Ranger,BT50 12-15 – FB3Q9D475AC

Két làm mát turbo Ranger,BT50 12-15-EB3G9L440AB

Công tắc lên kính tổng Ranger, BT50 2012-2016 – AB3914540BB – UC2H66350A

Cảm biến góc lái Ranger-BT50 12-14-AB393F818AA

 

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời , Ranger,BT50 2012 - 2018 - AU5T12A647AC Dàn lạnh , Ranger, BT50 2012 - 2017 - UC9P61210 - EB3Z19860F Hộp điều khiển túi khí , Ranger 2018 2.0 - JB3Z14B321K Cảm biến gió , Ranger,Everest 2.0 2018 - 2022 - JX6Z12B579A Cảm biến kích nổ, Ranger,Everest 2.0 - L1TZ14B004A Hộp GEM , Ranger,BT50 2012 - 2016 - DB3Z14A068U Tiếp điểm đề, Ranger,Everest 2003 - 2011 - UM4966151 Van định lượng bơm cao áp, Ranger , Everest 2009 - 2010 – 0928400715 Ly tâm quạt két nước ,Ranger,Everest 2.0 2018 - 2021 - JB3Z8A616A Két làm mát turbo, Ranger 2018 2.0 - JB3G6K775AC Cảm biến kích nổ , Ranger, BT50 2013 - 2018 - 9L3Z14B345A - UC9P57K1X Rơ le xi nhan, Ranger 2001, Mazda 6 2003 - GJ6A66830 Công tắc lên kính đơn , Ranger,Laser - GE4T66370A Tiếp điểm đề , Ranger 2001 - 2002 , Premacy - GE4T66151 Cảm biến khoảng cách trước, Ranger 2015 - 2016 - EM2T15K859AA538P Hộp điều khiển túi khí , Ranger 2015 - 2016 - EB3T14B321EG Tuy ô nước sưởi, Ranger 3.2 - EB3G9Y438BA Tuy ô nước sưởi xuống két giải nhiệt, Ranger 2015 - 2016 - EB3G7H255BG Két nước, Ranger,BT 50 2013 - 2018 - 1D0715200A Két nước MT , Ranger 2001 - 2011 - WLVD15200C Hộp điều khiển túi khí , Ranger 2012 - 2016 - AB3914B321AH Cụm quạt dàn lạnh, Ranger,Everest - 2007 - 2008 - UA7G61140 Dây ga , Ranger , Everest 2001 - 2006 - UJ0841660E Cảm biến nhiệt độ nước, Ranger,Laser - B59318840A Van chân không, Ranger , Everest 2010 - WE0113726 Hộp báo khoảng cách,Ranger 2016 WT - EB3T9G768AE WL8118701B,Hộp điều khiển sấy,Ranger,Everest 2001-2006 UC9P61B60,AB3919E616AA,Mô tơ cửa gió điều hòa,Ranger,BT50 2014-2020 AB3919E616BA,Mô tơ cửa gió điều hòa trong táp lô,Ranger,BT50 2012-2014 AB396C301CB,Dây tổng 3.2 - 7PK3103,Ranger,BT50 2014-2018 AB3919N619BA,lọc gió điều hòa,Ranger, BT50 2012 – 2020 van tuần hoàn khí xả Ranger,Everest 2007-2012 - WE1520300 UH7132490C,Tuy ô cao áp trợ lực lái Ranger,Everest 2001-2006 U21213480,Bơm tay ,Ranger,BT50 2012-2014 Cảm biến ABS trước L+R,Ranger, Everest 2007-2008 - UM534370XA - UM534373XA Y70118650,Rơ le sấy,Ranger,Everest 2001-2008 WL8113ZA0,Bơm tay,Ranger, Everest 2001-2006 WE0112205,Dây cam,Ranger,Everest 09-12 US5355430,Đồng hồ táp lô,Ranger,Everest 2005 máy phát Ranger,Everest 2001-2008 - WL9118300 Dây điều hòa Ranger,Everest 2009-2012 - WLBC15908T Dây điều hòa Everest ,Ranger 2001-2006 - WL8115908AMC UE8D66350,Công tắc lên kính tổng ,Ranger, Everest 2009-2011, Đồng hồ táp lô Ranger, Everest 07-08-UA7L55430A Mô tơ gài cầu trước Ranger; BT50 12-14-U5A117YC0 Bánh răng công tơ mét (xe 1 cầu),Ranger Everest-R51417400 Sâu công tơ mét (xe 2 cầu) Ranger, Everest-M5AC17400 Két làm mát dầu số tự động AT Ranger 2015-2018-JB3Z7A095B Van tuần hoàn khí xả Ranger,BT50 12-15 - FB3Q9D475AC Két làm mát turbo Ranger,BT50 12-15-EB3G9L440AB Công tắc lên kính tổng Ranger, BT50 2012-2016 - AB3914540BB - UC2H66350A Cảm biến góc lái Ranger-BT50 12-14-AB393F818AA  

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phụ tùng Điện lạnh Ford Ranger”